Avgifter

Policy senast uppdaterad 2019-11-25

Inledning

Sollentuna FK har i grunden två sorters avgifter. Medlemsavgift till klubben betalas av alla medlemmar. Spelaravgiften är till för spelare i våra olika trupper och bygger på vilken form av resurser klubben bidrar med. Lagkonton är ett sätt att ge tillbaka en del av spelaravgifterna till respektive trupp för att de ska kunna sköta sin verksamhet från 10-års ålder. Läs mer här nedanför.

Kontakt

Innan ni mailar oss med frågor, läs gärna genom informationen nedan.

Fakturafrågor om specifik faktura (felaktig faktura, har slutat med fotboll etc.). Maila till ann.jansson@sollentunafk.se.

Frågor om lagkonto och resultatrapport från lagkonto. Maila till majlis.jaran@sollentunafk.se.

Övergripande frågor om avgiftsstruktur och nivåer. Maila till micke@sollentunafk.se

Klubbchef Mikael Thorstensson ansvarar för innehåll på denna sida.

Avgifter

Fakturering 2020

Till säsongen 2020 fortsätter Sollentuna FK fakturera alla avgifter via vårt medlemsregister i MyClub. Fakturorna kommer huvudsakligen distribueras via mail. Vår målbild till 2020 är följande:

  • Fakturering av avgifter under olika perioder, se nästa punkt.
  • Spelaravgift för trupper i åldern 10-19 år faktureras vecka 5. Spelaravgifter för 8-9 år faktureras vecka 7. Spelaravgifter för 7 åringar faktureras vecka 10. Knattefotboll betalas vid anmälan.
  • Fakturorna har normalt sett 30 dagars förfallo och ska betalas senast vecka 15, annars råder träning- och matchförbud.
  • Fakturering i MyClub istället för i externt bokföringssystem möjliggör lättare uppföljning för både kansli och ledare. Ledare kan se i MyClub vilka avgifter som är fakturerade till spelarna och se om dessa är betalda.
  • Avbetalning av avgifter är fortfarande möjligt, kontakt måste dock tas med ann.jansson@sollentunafk.se för att upprätta en avbetalningsplan för säsongen.
  • Obetald avgift innebär avstängning från träning och match. När fakturan har förfallit spärras ledare från att kalla aktuell spelare till match och träning. För att häva denna spär krävs att avgiften betalas eller att ni skapar en avbetalningsplan enligt punkten ovan och att förfallodatum då flyttas fram i tiden.

Medlemsavgift

Obligatorisk för alla som vill vara medlemmar i Sollentuna FK, från styrelse via seniorlag ner till knattelag och stödmedlemmar. Medlemsavgiften är på 100 kr/år och faktureras i början av varje år tillsammans med spelaravgifterna här under. Fastställs av årsmötet men faktureras tillsammans med spelaravgifterna.

Allmänt spelaravgifter 2020

Spelaravgiften bygger huvudsakligen på spelarens ålder och därav de resurser klubben bidrar med i verksamheten. För 2020 gäller dessa avgiftsnivåer. En mer detaljerad beskrivning av vad trupperna får för olika avgifter finns att ladda ner här som pdf.

Fastställda av styrelsen 25/11-2019.

Ålder Avgiftsnamn Total/år Delar av avgiften
6 år Knattefotboll 900 kr 800 kr spelaravgift + 100 medlemsavgift
7 år 7 år 1350 kr 1250 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift
8-9 år 8-9 år 1 800 kr 1700 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift
10-19 år 10-19 år 2 400 kr 1900 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift + 400 kr lagkonto
14-19 år Arvoderad tränare 3 300 kr 2800 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift + 400 kr lagkonto
14-19 år Akademi Akademi 3 950 kr 3850 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift
Veteran Veteran800 kr 700 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift

Påminnelser/Obetalda avgifter

För klubbens ekonomi är av största vikt att alla betalar sina avgifter i tid. Följande rutiner finns under 2020 för påminnelser och eventuella obetalda avgifter.

1. Kansliet skickar ut påminnelser via mail till de enskilda medlemmar som inte betalat avgifterna, detta sker automatiskt via MyClub.

2. Senast vecka 15 ska fakturerad avgift för spelare i åldern 10 år och uppåt vara betald eller avbetalning påbörjad, annars råder spel- och träningsförbud. När fakturan har förfallit spärras ledare från att kalla aktuell spelare till match och träning. För att häva denna spär krävs att avgiften betalas eller att ni skapar en avbetalningsplan enligt punkten ovan och att förfallodatum då flyttas fram i tiden.

Klubben vill påpeka att vi inte är ute efter att slänga ut spelare, därför erbjuder vi betalningsplaner och stöd. Minimumkravet att man som medlem tar kontakt med klubben tycker vi dock är ett rättvist krav gentemot lagkamrater och de som har betalat sina avgifter i tid.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub