Domarinformation/-utlägg

Viktig information 28/4

Om den domare som är tillsatt att döma er match i Sanktan inte dyker upp eller om ni har några anda synpunkter är det domare@stff.se ni ska maila till. Sollentuna FK tillsätter inte domare i Sanktan och det är viktigt att feedback om domare når StFF.


Domartillsättning

Domartillsättning sker på följande sätt i våra olika serier och cuper:

  • Sollentuna 5:an och egna cuper - Klubben tillsätter alla domare och betalar dessa. Domare som vill döma dessa matcher anmäler sig via formulär som kommer skickas ut till spelare i Sollentuna FK som genomgått den årliga utbildningen.
  • St Erikscupen 7/9/11-manna - Stockholms fotbollförbund tillsätter domare till alla matcher.
  • Seniorfotboll - Stockholms/Svenska fotbollförbundet tillsätter domare till alla matcher.
  • Träningsmatcher - Trupperna ansvarar själva för att hitta domare till träningsmatcher.


Betalning av domare

Sollentuna 5:an och egna cuper - Klubben betalar domarna. Ledare behöver inte administrera något.

St Erikscupen och senioserier - Ansvarig ledare betalar domaren direkt efter match om korrekt domarkvitto ifylls av domaren. OBS! Om domaren ej har ett korrekt kvitto så ska ingen betalning ske. Domaren får då i efterhand kontakta SFK för att lämna kvitto och få ersättning. Utlägg för domarkostnader ersätts av klubbens kansli vid uppvisande av korrekt domarkvitto och utläggsblankett. Betalning av domare sker ej via klubbens caféer. Kontakta majlis.jaran@sollentunafk.se för frågor om domarutlägg.


Rutiner gällande domarbetalningar

  • Domaren och laget/lagledaren har Swish – domarersättning förs över direkt via Swish
  • Domaren har Swish men inte laget/lagledaren – domarersättning skall betalas kontant
  • Domaren har inte Swish men laget/lagledaren har – domarersättning sätts in på konto om lagledaren så önskar.

Föreningen har alltid möjlighet att betala domaren kontant. Inga ändringar rörande kvitton.

Träningsmatcher - Ansvarig ledare betalar domaren kontant direkt efter match. Lagkontot kan belastas i efterhand om korrekt utläggsblankett och kvitto uppvisas. Swish kan givetvis användas enligt samma principer som ovan.

För regler och aktuella arvoden för domare, besök www.stff.se/tavling-domare/domare/


Hantering domarkvitton

Klubben står för domarkostnader i anslutning till seriespel i St. Erikscupen och seniorserier. Hantering och redovisning av korrekta domarkvitton måste dock ske efter följande principer:

  • Utlägg ska summeras på klubbens blankett för utlägg/reseräkning (laddas ner här som Excel-fil)
  • Giltiga originalkvitton ska fästas vid utläggsredovisningen.
  • Korrekt ifyllda blanketter med kvitton inlämnas till Majlis Jaran på kansliet, Edsbergs sportfält. Klubben uppskattar om dessa lämnas in månadsvis, senast innan midsommar för utbetalning av vårens matcher samt senast efter höstlovet (senast vecka 46) för utbetalning av höstens matcher.

OBS! Klubben har ingen möjlighet att ersätta ledare för domarutlägg som härrör från tidigare säsonger/verksamhetsår. Utlägg för domare, och övriga utlägg, måste absolut senast finnas klubben tillhanda innan årsskiftet.

Observera att klubbens administration underlättas av att utläggsredovisningar samt kvitton kommer in löpande under säsongen. Samla gärna på er kvitton för t.ex. maj och gör sedan en utläggsredovisning med originalkvitton. För frågor kring hanteringen av domarkvitton, kontakta majlis.jaran@sollentunafk.se.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub