Idrottsplatser

Allmänt

Sollentuna FK har ett flertal anläggningar runt om i kommunen som erbjuder olika former av planer och lokaler. Läs mer här om vart du kan hitta oss. Är du intresserad av träningstider? Information om dessa hittar ni som en egen flik under Medlemsinformation.


Konstgrässkötsel och mål

Sollentuna FK har som ansvar att sköta konstgräsen. Det gör vi genom att köpa in tjänster från Sollentuna kommun, som har utbildad personal och maskiner. Konstgräsen sköts efter ett schema som läggs på årsbasis i samråd mellan klubben och kommunen. Olika insatser som harvning, borstning och dammsugning av planerna genomförs under vår, sommar och höst.

Skötsel av våra mål och målnät sköts är klubbens ansvar. Reparation och inköp av mål görs av klubben. Att byta målnät ett tidskrävande arbete där tyvärr mycket av slitaget görs av skolelever och vid spontanfotboll.

Drift och städning

De flesta av våra idrottsplatser har så kallad föreningsdrift. Det innebär att klubben ska sköta kringytor vid planerna samt lokaler som omklädningsrum, möteslokaler m.m. För detta får klubben ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Resurserna för föreningsdriften är begränsade och klubben gör så gott vi kan. Det är viktigt att påpeka att alla medlemmar har ett ansvar i föreningsdriften; att hålla rent och snyggt kring sina träningar och matcher samt att påkalla för klubbens personal om något behöver åtgärdas.


Våra idrottsplatser


Edsbergs sportfält

Besöksadress: Ribbings väg 50 B, 192 05 Sollentuna. Ta buss 607 till hållplatsen Flintlåsvägen.

På Edsbergs sportfält finns vårt kansli, i en av byggnaderna vid gräsfältet. Här finns även tre konstgräsplaner, en 11-manna, en 7-manna samt en "9-manna" som utgörs av det gamla mobila konstgräset från Vallen. Det stora gräsfältet vid kanslibyggnaden har dessutom en 11-manna gräsplan samt stora kringytor som nyttjas vid cuper och knatteverksamhet. Här finns även ett klubbrum och cafeteria som kan användas av våra lag.

Senaste driftnytt

Sollentunavallen

Besöksadress: Strandvägen 65, 191 35 Sollentuna. Detta gäller nedre entrén. Övre entrén är Sollentunavägen och busshållplats Sollentunavallen.

Sollentunavallens gräsplan är match- och träningsarena för vårt herrlag under tävlingssäsong. Här finns även en temporär konstgräsyta som läggs ut halvårsvis och används mellan april-oktober. På anläggningen, som delas med friidrott, ishockey och bandy, finns ett klubbrum som delas med hockeyn. Sollentunavallen ägs och sköts av kommunen.

Senaste driftnytt


Norrvikens IP

Besöksadress: Strandpromenaden, 192 66 Sollentuna.

Norrvikens IP har en 11-manna konstgräsplan samt Sollentuna Fotbollshall (11-manna inomhus) samt klubbrum. Kansliet används inte längre utan personalen sitter numera på Edsbergs sportfält. Cafeterian är öppen regelbundet under säsongen.

Senaste driftnytt


Helenelunds IP

Besöksadress: Kummelbyvägen 12, 191 40 Sollentuna.

Helenelunds IP är tillsammans med Edsbergs sportfält och Norrvikens IP vår största anläggning med två konstgräsplaner, 11-manna och 7-manna. Här finns även omklädningsrum och en cafeteria som är öppen under säsong.

Senaste driftnytt

Kärrdals BP

Besöksadress: Rösjöbadet (camping)

Kärrdals BP är en konstgräsplan med en 11-manna plan som även är kritad för 9-mannaspel. Planen är vackert belägen vid Rösjön och här finns tillgång till ett klubbrum.

Senaste driftnytt


Silverdals BP

Besöksadress: Skogstorpsvägen 370

Silverdals BP är en 7-manna konstgräsplan belägen i södra delarna av kommunen, den är en ersättningsplan för tidigare Tegelhagens BP


Viby BP

Besöksadress: Kornettvägen, 191 50 Sollentuna

Viby BP är en 7-manna konstgräsplan belägen i området Viby, ovanför Norrviken.


Vaxmora BP

Besöksadress: Vaxmoraskolan


Övriga ytor

Förutom ovan nämnda konstgräs finns det både naturliga gräsytor och grusytor som används i vår verksamhet, huvudsakligen på sommarhalvåret. Exempel på dessa är Töjnan och Edsviken. Gräsytorna som används till träning försöker vi regelbundet klippa under sommarhalvåret.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub