Snörapport

Snörapporten finns för att så smidigt som möjligt informera medlemmar om statusen på våra konstgräsplaner. Här under kan ni läsa senaste information om snöläget vintern 2018/2019. Eftersom Sollentuna Fotbollshall numera tillgodoser ett visst behov av vinterplaner minska vår snöröjning något under detta år. Ni kan läsa mer om vilka planer man prioriterar här nedtill.
Nytt inför 2019 är att kommunen tar över ansvaret för snöröjningen på planerna.

Status planer

Vi försöker senast 15.00 varje dag ge besked om planernas status.

Senast uppdaterad: 15.35. 20/3-2019

Signatur: Frank

Edsbergs sportfält 11 - Öppen is uppe i högra hörnet

Edsbergs sportfält 9 - Öppen

Edsbergs sportfält 7 - Stängd is och snö kvar halva planen

Norrvikens IP - Öppen

Helenelunds IP 11 Öppen

Helenelunds IP 7 - Öppen

Kärrdals BP - Öppen

Silverdals BP - Öppen

Viby BP - Öppen


Öppen = Planen är snöfri och har plogats nyligen. Observera att planerna kan vara hala.

Exempel 1: Planen är naturligt snöfri eller att vi innan deadline, 15.00 har fått bekräftat att planen är skottad.

Stängd = Planen är ej snöröjd och kommer inte snöröjas förrän angivet datum. Saknas datum är planen stängd tillsvidare.

Exempel 1: Tisdag 3:e februari kl. 15.00 tittar ni på snörapporten och ser att planen är stängd men att snöröjning är planerad till samma kväll, 3/2. Det betyder att vi hoppas att planen hinner snöröjas innan kvällens träningar men vi kan aldrig garantera något. Om snön ligger var på planen råder träningsförbud.

Exempel 2: Fredag 6:e februari kl. 15.00 tittar ni på snörapporten och ser att planen är stängd och att snöröjning är beställd till måndag 9/3. Det innebär att vi inte kan/vill snöröja planen inför helgen och att planen är stängd. Har ni träning måndag den 9/3 gäller samma princip som i exemplet ovan.

Exempel 3: Om en plan är stängd tillsvidare innebär det med stor sannolikhet att vi har blivit tvungna att prioritera planer och att det kommit mycket snö. Det kan t.ex innebära att en mindre plan som Viby stängs tillsvidare eftersom vår resurser bara mäktar med de större planerna. Vi försöker dock att så fort som möjligt sätta ett datum för snöröjning.

Snöröjningsprinciper

Följande principer bestämmer vår snöröjning:

  • Nytt för 2019 är att kommunen ansvarar för snöröjning av planerna
  • Perioden fram till årsskiftet snöröjer/plogar vi ej/sällan. Det innebär att planerna antingen stängs tills dess att snön smälter undan eller att planerna stängs fram till årsskiftet.
  • Perioden januari till mars prioriteras Helenelunds IP, Edsbergs sportfält 9 och Norrvikens IP.
  • Vid kraftiga snöfall och där prognoserna visar på långvarigt snöfall i större mängder plogas givetvis inte planerna.
  • Är planerna stängda gäller det all form av verksamhet. Om spelare eller lag trampar ner snö som fallit på planerna och det sedan fryser på blir det mycket svårare att ploga. Vi ber därför alla lag att respektera stängda planer och använda sunt förnuft.
  • Att skotta planerna själva är givetvis helt ok men tänk på att skotta snön ut från planen och att inte bygga upp snövallar på konstgräset. Snövallar som fryser är svåra att ploga och kan skada planerna.
  • Ta bort målen från planerna när ni har tränat så vi kan snöröja.

Kontakt

Huvudansvar för snöröjning/plogning har kommunen/personalen på vallen, tel: 08-57922891

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub