Ledarrollerna

För att kunna driva en utvecklande och rolig lagverksamhet krävs ett aktivt föräldraengagemang Det finns ingen gräns för hur många som kan hjälpa till, så länge man som föräldragrupp organiserar sig och kommunicerar. Kring ett lag finns många spännande arbetsuppgifter. Alla kan bidra med någonting för att göra det bästa för sitt/sina barns idrott.

Nedan är tre övergripande punkter kring ledarorganisationerna som vi vill utveckla:

 • All träning ska bli mer helhetsbaserad och alla delar i fotbollsutbildningen ska ingå i de träningspass vi genomför. Detta innebär att delar som historiskt sett (målvaktsträning och fysträning) på ett bättre sätt ska integreras i våra "ordinarie" träningspass. Detta kommer vara en viktig del i vår nya spelarutbildningsplan och därför måste även organisationen kring våra trupper följa detta tänk.
 • Vi behöver i ett tidigt skede, redan när trupperna startas gärna, få med fler ledare som framför allt tar ansvar för målvakt och fysträning, enligt punkten ovan ska den helst vara en integrerad del av ordinarie träning. Utbildningar inom klubben ska följa detta tänk och dessa ledare ska precis som en huvudtränare kunna utvecklas i sin tränarroll utifrån åldern på spelarna.
 • Vi vill skapa ännu mer jämställda ledarorganisationer vilket innebär att vi 1) Behöver få in fler kvinnor i ledarorganisationerna samt 2) Möjliggöra för dessa att vara med i sportsliga funktioner, och inte enbart som lagledare.

Huvudtränare

Rollen som huvudtränare kan vara en eller flera personer och bör finnas i varje lag från 7-års ålder. Rollen är övergripande ansvarig för träning och match och bör vara en person/er som är med i träning med hög regelbundenhet. Rollen ska delta i de tränarkurser som klubben kallar till. Huvudtränare är alltid värdegrundsansvariga för truppen.

Tränare med målvaktsansvar

Denna roll ska vara en aktiv tränare med ansvar för att målvakterna i laget får den spelarutbildning som deras position kräver. Rollen ska finnas med från 7-års ålder och delta på tränarutbildningar gällande målvaktsträning.

Tränare med fotbollsfysansvar

Denna roll ska vara en aktiv tränare med ansvar för att fotbollsfysen i laget följer klubbens spelarutbildningsplan. Rollen ska finnas med från 7-års ålder och delta på tränarutbildningar gällande fotbollsfys.

Lagledarna

Lagledarna är på många sätt navet i ett lag och en eller flera personer kan ha denna roll tillsammans. Istället för att dela upp arbetsuppgifterna på olika roller har vi valt att definiera de arbetsuppgifter som finns för lagledarna:

 • MyClub. Ansvar för att lagets medlemsregister är uppdaterat, att kalendern används samt att närvaron registreras löpande i denna. Ansvar för att lagets hemsida inom MyClub är uppdaterad och levande.
 • Material. Ansvar för att laget har rätt och funktionellt material i form av bollar, koner och västar etc. Hantera ev. lagbeställningar av t.ex overaller via Stadium Teamsales.
 • Träningstider och matcher. Ansvara för att planera in matcher i Sollentuna 5:an, Sanktan och/eller cuper i förhållande till träningstider. Kontakt med StFF och kansliet gällande matchflyttar och träningstider.
 • Ekonomi. Ansvariga för lagets ekonomi och uppföljning med kansliet gällande lagkonton från 10-års ålder.
 • Lagaktiviteter. Ansvariga för att planera och genomföra lagaktiviteter.


Övriga vuxna

Alla vuxna kan vara med och bidra för sitt barn och dess lagkamraters bästa. Det är tillsammans som vi skapar miljöer som barnen vill stanna i länge.

 • Hjälpa till att knyta skor. (i de åldrar där detta behövs)
 • Trösta om någon gör sig illa eller av annan orsak är ledsen. (i de åldrar där detta behövs)
 • Se till att bollarna håller sig på träningsytan så verksamheten kan flyta på smidigare.
 • Hålla ordning på lagets och spelarnas material.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub