MyClub & support

MyClub - vårt medlemsregister och hemsida

MyClub binder samman klubbens central med våra lag, både genom medlemsregistret och hemsidan. Grunden i MyClub är att förenkla administration och kommunikation för klubb, ledare och medlemmar. MyClub har varit i bruk i Sollentuna FK sedan hösten 2013 och vi ser en förenklad administration för alla klubbens medlemmar, ökad närvaroregistrering och bättre kommunikation.

Medlemsregistret

Klubben administrerar vårt medlemsregister för att kunna kommunicera, informera och fakturera på ett korrekt sätt. Genom MyClub och lagens sidor släpper vi sedan ner ansvar till ledarna i lagen som gruppadministratörer. Ledarna kan även bjuda in spelare/föräldrar som medlemmar för att ge dem tillgång till funktioner som underlättar kommunikation, kallelser, kalendrar och liknande. Ledarna kan registrera nya medlemmar, ta bort spelare som slutat och bygga sitt lag inom vissa gränser i medlemsregistret.

Vanliga frågor och svar till kansliet angående MyClub

  • Medlem & Användare - det är en skillnad på de två funktionerna medlem och användare. Alla aktiva medlemmar (spelare, ledare, funktionärer etc.) ska vara registrerade som medlemmar, med medlemstypen spelare, ledare eller stödmedlem. Användare är till för de personer som sedan behöver inloggning i MyClub. Den vanligaste typen är medlemsadmin, där man administrerar sig själv eller sitt barn. Ledaradmin är också en vanlig användare, det är till för ledare i lagen som vill kunna administrera sitt lag i MyClub. Det är inte tillåtet att bara vara användare i Myclub, först måste man registreras som medlem. Observera också att det inte går att skicka ut information till användare, endast till medlemmar. En användare med behörigheten ledaradmin kan i sin tur bjuda in nya ledaradmins.
  • Lägg till och ta bort medlem - som användare med behörigheten ledaradmin kan ni lägga till och ta bort medlemmar i ert lag i MyClub. När ni lägger till en medlem hamnar det automatiskt hos vårt kansli som t.ex. kan fakturera korrekt avgift. Detsamma om ni tar bort en medlem ur laget, det hamnar hos kansliet som kan hantera avgiften.
  • Håll ert lag uppdaterat - Ledare som är ledaradmins uppmanas att hålla uppgifter i MyClub uppdaterade. Det innebär att antingen se till att alla spelare/föräldrar är användare (medlemsadmins) och uppdaterar sina uppgifter själva eller att ni som ledare gör det. Korrekta uppgifter underlättar kansliets fakturering och kommunikation. Ta gärna bort spelare och ledare som slutat också så slipper kansliet skicka fakturor i onödan.

Hemsidan

Hemsidan är en spegel av information från medlemsregistret där ledare/spelare/föräldrar/besökare kan se grundläggande information om våra enskilda lag. Hemsidan knyter ihop klubbens centrala nyheter med lagens egna. Hemsidan är en egen funktion i MyClub, ni växlar mellan "Medlemsregister" och "Hemsidan" i toppmenyn. Se instruktionsvideo om hemsidan här, https://www.youtube.com/playlist?list=PLQX5W04V5YP...

Webbappen

MyClub finns som en webbapp. Det innebär att ni går till Närvaro i mobilen och läser hur ni skapar denna webbapp. MyClub har inte en app som är nedladdningsbar i t.ex. App Store. I webbappen är det enkelt att framför allt sköta närvarorapporteringen vid varje träning och se svar på kallelser.

Närvarorapportering

Närvarorapportering från lagen ligger till grund för klubbens ansökan om aktivitetsstöd från kommun och stat. Dessa aktivitetsstöd är en av klubbens största intäkter och därför viktigt att det sköts på korrekt sätt. Via MyClub, både i smartphone och dator, uppmanas våra ledare att närvarorapportera alla aktivitetstillfällen laget genomför (träningar, matcher, möten, övriga aktiviteter). Klubben uppmanar alla att göra detta löpande, det vill säga i direkt anslutning till eller efter varje aktivitet.

Lag som inte närvarorapporterar regelbundet blir kontaktade av klubben för att få stöd i hur detta ska gå till. En bra närvarorapportering från dig som ledare kan i slutändan innebär mer resurser för Sollentuna FK att utveckla vår verksamhet.

Support

För hjälp med funktionerna i MyClub hänvisar vi i första hand till MyClub:s egen hjälpsida: https://member.myclub.se/support/home/. Skulle ni trots detta inte lösa problemet kan ni maila micke@sollentunafk.se så försöker vi hjälpa er.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub