Fotbollsprofil grundskola

Sollentuna FK och Norrvikens skola har enats om att avsluta fotbollsprofilen efter vårterminen 2020.

Sollentuna FK, och innan dess Sollentuna Fotboll IF, har under många år haft en fotbollsprofil i framför allt årskurserna 7-9. I takt med att Norrvikens skola de senaste åren haft stora utmaningar i sin verksamhet har elevunderlaget vikt och detta har även påverkat antalet elever på fotbollsprofilen, som bedrivs inom ramen för elevens val. Sollentuna FK har de senaste åren lagt stora resurser på att upprätthålla en stark fotbollsutbildning, framför allt genom kvalitativa tränare men även med den nya fotbollshallen.

Eftersom elevantalet under VT-2020 varit så lågt och vi inte ser att skolan har någon handlingsplan för att detta ska bli bättre har vi valt att avsluta samarbetet med skolan, vi kommer slutföra vårterminen 2020 för de elever som går på skolan.

Frågor hänvisas till klubbchef micke@sollentunafk.se

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub