Om klubben

Klubben

Sollentuna FK är en sammanslagning av Sollentuna Fotboll IF och Sollentuna United FK. Sollentuna Fotbollsklubb är en av Sveriges största fotbollsföreningar med drygt 4200 medlemmar, varav cirka 3300 är spelare, 800 ledare och 100 stödmedlemmar.

Historik

Från och med 2013 är Sollentuna FK ett faktum. Klubben är en sammanslagning av föreningarna Sollentuna Fotboll IF och Sollentuna United FK. Dessa två föreningar är i sig resultatet av sammanslagningar av IFK Sollentuna fotbollssektion och Helenelunds IK fotbollssektion (Sollentuna Fotboll IF) och Turebergs IF fotbollssektion, Kärrdals IF fotbollssektion och Edsbergs IF (Sollentuna United FK). Sollentuna Fotboll IF och Sollentuna United FK bildades 2007/2006.

Detta innebär att Sollentuna FK bär på över 300-års sammanlagd historia från fem anrika idrottsföreningar.

Klubbmärke

Klubbmärket får inte på något sätt förändras eller användas i sammanhang som inte är godkända av Sollentuna FK. Klubbmärket får inte heller tryckas på kläder eller annat material utan godkännande från klubben. Kontakta lena@sollentunafk.se vid frågor.

Klubbmärke (eps)

Klubbmärke (png)

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub