Träningstider & Planbokning

Senast uppdaterad: 2020-04-06

Nyheter

Förtydligande: Träningstider som man haft på helger gäller inte från vecka 14 då kommunen tar över alla dessa tider. Vill man ha kvar dem så måste man boka dem direkt via kommunen.

På Viby BP gäller endast Myclub för bokning av tider.

På Kärrdals BP gäller gamla reglerna för matchflytt eller bokning, StFF och myclub!

Bokning av tider för matchflytt av Sanktan, se sidan för Matcher & Sanktan.

Ordinarie träningstider på Norrvikens IP ute och fotbollshallen börjar gälla måndag 23/3 vecka 13!

Från vecka 14 bokas alla helgtider via kommunens bokningsschema pga att Sanktan startar. Länk till bokningsschema!
Detta gäller ej Kärrdals BP där gamla reglerna gäller. (Stff och myclub)


Allmänt

Med MyClub som plattform hoppas klubben kunna effektivisera administrationen och kommunikationen kring våra träningstider ytterligare. Träningstider fördelas av klubben i största möjliga mån efter de önskemål som lagen skickat in. Att fördela tider på våra idrottsplatser är en komplext pussel där flera faktorer spelar in. Följande principer gäller i nuläget (2019-11-30).

Grundschema

Till säsongen 2020 har klubben skapat ett grundschema som ska gälla hela året. Syftet med detta är att ge förutsättningar för lagen att planera hela säsongen samt att slippa göra om schemat inför Sanktan. Grundschemat är i sin tur uppdelat i två perioder, som huvudsakligen bygger på tillkomsten/avsaknaden av naturgräsytor. Till detta kommer även schemat för fotbollshallen.

 • Grundschemat gäller på alla våra konstgräsplaner från 1/1-31/12 så länge planerna är spelbara. Avvikelse är tiderna i fotbollshallen under vecka 44-50 och vecka 2-14 då separat schema gäller.
  Grundschemat beräknas att presenteras i myclub i slutet av december.
 • Sollentuna Fotbollshall: Vintertiderna gäller i huvudsak mellan veckorna 45-50 & 2-14. Därefter träder grundschemat in och gäller till ca: vecka 43 där schemat kan komma att förändras beroende på spelbarheten av planerna utomhus.
  Under vecka 45-52 har alla Akademilag och 11-mannalag (förutom de trupper som har sina träningar enligt grundschemat i fotbollshallen) träningsledigt för återhämtning och har då ingen tillgång till fotbollshallen.
  Schema för vecka 2-14 beräknas att presenteras i myclub i mitten av december.
  Arbetet med fördelningsprinciperna av tiderna i hallen görs av Sportrådet efter kommunen tilldelat fördelningen av alla tiderna i hallen i slutet på september.

 • Träningsblocken

  Klubbens verksamhet växer och för att få in tillräckligt med träningstider och maximera nyttjandet av planerna har klubben bestämt följande system från 2018:

  • Från och med 2018 kommer träningstiderna att förändras till fyra block utan överlappande tid.
  • Blocken som gäller är 16:30-17:45, 17:45-19:00, 19:00-20:15 samt 20:15-21:30.
  • Uppvärmningen sker UTANFÖR planen och utan boll om man inte kommer överens ledare/lag emellan.

  Principer för fördelning

  Sollentuna FK bygger på jämlikhet och jämställdhet och därför fördelas tiderna jämnt mellan trupperna utifrån följande principer:

  • Jämnt fördelade antal tider inom årskullarna och mellan pojk- och flicktrupperna. Antal tider utgår för olika årskullar från utbildningsplan och praktiska förutsättningar i kommunen.
  • Närhetsprincipen är viktig. Undantaget är äldre lag som kan få frångå närhetsprincipen för att ta sig till lediga 11-mannaplaner. Ju äldre man är, desto enklare har man att ta sig till andra delar av kommunen.
  • Möjlighet finns att få fler tider efter det att schemat lagts in till fullo på alla planer.


  Schema MyClub

  Sollentuna FK fördelar tiderna till trupperna via MyClub. Det innebär att det krävs att minst en ledare i varje trupp har inloggning och möjlighet att klicka på "Medlemsregister" och sedan på "Schema" (symbolen är en klocka i menyn). Där hittar trupperna sedan sina specifika tider för de olika idrottsplatserna. Trupperna kan dessutom se andras tider, lediga tider och tomma block, detta gör man genom att klicka i "alla objekt" istället för sin egen trupps namn i scrollistan.

  Viktigt att alla trupper avbokar eventuella fasta tider och strötider eftersom vi har stort tryck på träningstider.

  1. Vill ni under en längre tid inte använda en av era tider, meddela ansvarig i klubben. christian.greus@sollentunafk.se
  2. Har ni en enstaka tid som ni inte kommer använda, avboka den själva i MyClub.


  Bokning av strötider i kommunens inomhus-hallar/-gymnastiksalar

  För att lättare hitta tider som passar den egna truppens storlek och dagar så kan man enkelt boka tider direkt via kommunens bokningsschema.
  Länk till kommunens bokning
  Sollentuna FK står för kostnaden vid bokning i salar/hallar där kostnaden är 40kr/tim
  Tider i Fotbollshallen utanför de tider som klubben fått tilldelade och fördelat kan bokas direkt via kommunens bokningsschema men betalas av lagen själva genom lagkontot. Lag utan lagkonto kan inte boka dessa tider.


  Nycklar, tags och inpassering planer/hallar

  För att komma in i kommunens inomhus-hallar/-gymnastiksalar, inkl Sollentuna Fotbollshall på Norrvikens IP, krävs en tag. En tag kan kvitteras ut på klubbens kansli på Edsbergs Sportfält. Kontaktperson är Micke Franke Wiberg (micke.wiberg@sollentunafk.se).
  Om en tagg inte skulle fungera så ni inte kommer in, kontakta Idrottskonsulenterna på kommunen på 08-57921000 eller jouren på 08-57922891.


  Bokning av extra tider i myclub för träning, träningsmatch eller möten i något av våra klubbrum

  Från vecka 14 bokas alla helgtider via kommunens bokningsschema pga att Sanktan startar. Länk till bokningsschema
  Detta gäller ej Kärrdals BP där det är stff och myclub som gäller!
  På Viby BP gäller endast Myclub.

  Bokning av tider för matchflyttar i Sanktan, se sidan för Matcher & Sanktan!

  Övriga tider bokas enligt nedan.

  Önskan om bokning av extra tid mailas till crippe@sollentunafk.se enligt följande ordning.
  1. Logga in i myclub och sök efter en ledig tid som passar er.
  2. Maila önskan med följande fakta:
  Trupp:
  Arena/Anläggning:
  Vecka:
  Dag/Datum:
  Tid:
  Aktivitet:
  3. Helgtider och dagtid på röda dagar på Vaxmora BP/Fotbollshallen/Bagarbyplanen bokas via kommunen.

  Följande principer gäller för bokning:
  1. Träningstider på vardagar gäller fastställda träningsblockens tidsintervaller. Helgtider gäller hel eller halvtimmesbokning.
  2. Tider för matcher gäller tiderna för nya spelformerna. 5 mot 5-spel (>10år) 60min, 7 mot 7-spel (11-12år) 75min, 9 mot 9-spel (13-14år) 90min, 11 mot 11-spel (15år) 105min, 11 mot 11-spel (16-19år) 120min
  OBS! Om man bokar träningstid och eller träningsmatch på helg som krockar med seriespel i sanktan så ligger det på ens eget ansvar att kolla om det har krockat och ens bokade tid är borttagen!

  Kontakt

  Ansvarig för grundschemat på alla planer och lokalbokningar är Christian Crippe Greus (crippe@sollentunafk.se)
  Alla mail besvaras i turordning!
  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub