Träningstider & Planbokning


Allmänt

Med MyClub som plattform hoppas klubben kunna effektivisera administrationen och kommunikationen kring våra träningstider ytterligare. Träningstider fördelas av klubben i största möjliga mån efter de önskemål som lagen skickat in. Att fördela tider på våra idrottsplatser är en komplext pussel där flera faktorer spelar in. Följande principer gäller i nuläget (2018-12-19).

Grundschema

Till säsongen 2019 har klubben skapat ett grundschema som ska gälla hela året. Syftet med detta är att ge förutsättningar för lagen att planera hela säsongen samt att slippa göra om schemat inför Sanktan. Grundschemat är i sin tur uppdelat i två perioder, som huvudsakligen bygger på tillkomsten/avsaknaden av Vallens konstgräs samt naturgräsytor. Till detta kommer även schemat för fotbollshallen.

 • Period 1: Från 1/1 till cirka 1/4. Klubben har ej tillgång till Vallens konstgräs samt naturgräsytor. Alla trupper delar på befintliga tider på konstgräsytor. Träningstiderna kan påverkas av snö, läs mer på snörapporten.
 • Period 2: Från cirka 1/4 till cirka vecka 42-43. Klubben har tillgång till alla ytor vilket innebär att truppen kan A) möjligtvis få chans till större träningsytor eller B) möjlighet att justera träningstider. Grundschemat gäller dock och inga förändringar sker utan godkännande av Crippe och Sportchefer.
 • Sollentuna Fotbollshall: Vintertiderna gäller i huvudsak mellan veckorna 1-15. Därefter träder grundschemat in och gäller till ca: vecka 45 där schemat kan komma att förändras beroende på spelbarheten av planerna utomhus.
  Under vecka 48-52 har alla Akademilag och 11-mannalag träningsledigt för återhämtning och har då ingen tillgång till fotbollshallen. Övriga trupper i samma ålder har sin återhämtningstid 6, 7, 8, 10 & 11 då man får minskad tillgång till tider i fotbollshallen.
  Strötider kommer att finnas att boka in sig på när de delges i myclub eller enligt mailad specifik information vad som gäller.


Träningsblocken

Klubbens verksamhet växer och för att få in tillräckligt med träningstider och maximera nyttjandet av planerna har klubben bestämt följande system från 2018:

 • Från och med 2018 kommer träningstiderna att förändras till fyra block utan överlappande tid.
 • Blocken som gäller är 16:30-17:45, 17:45-19:00, 19:00-20:15 samt 20:15-21:30.
 • Uppvärmningen sker UTANFÖR planen och utan boll om man inte kommer överens ledare/lag emellan.

Principer för fördelning

Sollentuna FK bygger på jämlikhet och jämställdhet och därför fördelas tiderna jämnt mellan trupperna utifrån följande principer:

 • Jämnt fördelade antal tider inom årskullarna och mellan pojk- och flicktrupperna. Antal tider utgår för olika årskullar från utbildningsplan och praktiska förutsättningar i kommunen.
 • Närhetsprincipen är viktig. Undantaget är äldre lag som kan få frångå närhetsprincipen för att ta sig till lediga 11-mannaplaner. Ju äldre man är, desto enklare har man att ta sig till andra delar av kommunen.
 • Möjlighet finns att få fler tider efter det att schemat lagts in till fullo på alla planer.


Schema MyClub

Sollentuna FK fördelar tiderna till trupperna via MyClub. Det innebär att det krävs att minst en ledare i varje trupp har inloggning och möjlighet att klicka på "Medlemsregister" och sedan på "Schema" (symbolen är en klocka i menyn). Där hittar trupperna sedan sina specifika tider för de olika idrottsplatserna. Trupperna kan dessutom se andras tider, lediga tider och tomma block, detta gör man genom att klicka i "alla objekt" istället för sin egen trupps namn i scrollistan.

Viktigt att alla trupper avbokar eventuella fasta tider och strötider eftersom vi har stort tryck på träningstider.

 1. Vill ni under en längre tid inte använda en av era tider, meddela ansvarig i klubben. christian.greus@sollentunafk.se
 2. Har ni en enstaka tid som ni inte kommer använda, avboka den själva i MyClub.


Bokning av strötider i kommunens inomhus-hallar/-gymnastiksalar

För att lättare hitta tider som passar den egna truppens storlek och dagar så kan man enkelt boka tider direkt via kommunens bokningsschema.
Länk till kommunens bokning
Sollentuna FK står för kostnaden vid bokning i salar/hallar där kostnaden är 40kr/tim


Bokning av extra tider i myclub för träning, träningsmatch eller möten i något av våra klubbrum

Önskan om bokning av extra tid mailas till christian.greus@sollentunafk.se enligt följande ordning.
1. Logga in i myclub och sök efter en ledig tid som passar er.
2. Maila önskan med följande fakta: Trupp, Arena/Anläggning, Vecka, Dag/Datum, Aktivitet
3. Nytt för 2019 är att vid bokning av helgtider, dagtid på röda dagar på Vaxmora BP/Fotbollshallen bokas via kommunen.

Följande principer gäller för bokning:
1. Träningstider på vardagar gäller fastställda träningsblockens tidsintervaller. Helgtider gäller hel eller halvtimmesbokning.
2. Tider för matcher gäller tiderna för nya spelformerna. 5 mot 5-spel (>10år) 60min, 7 mot 7-spel (11-12år) 75min, 9 mot 9-spel (13-14år) 90min, 11 mot 11-spel (15år) 105min, 11 mot 11-spel (16-19år) 120min
OBS! Om man bokar träningstid och eller träningsmatch på helg som krockar med seriespel i sanktan så ligger det på ens eget ansvar att kolla om det har krockat och ens bokade tid är borttagen!

Kontakt

Ansvarig för plantider och lokalbokningar i Sollentuna FK är Christian Crippe Greus (christian.greus@sollentunafk.se).
Alla mail besvaras i turordning!
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub