Sommarfotbollsskola

Sollentuna Sommarfotboll 2021

I år välkomnar vi alla fotbollsintresserade i åldrarna 8-13 år (född 2013-2008) till Sollentuna FK´s Sommarfotbollsskola. Verksamheten kommer bedrivas måndag-torsdag kl. 09:00-15:00 under veckorna 24, 25 och 32 på Helenelunds IP, Sollentunavallen, Edsbergs sportfält och Norrvikens IP.

Anmälan

Anmälan görs på denna länk: Anmälan är nu stängd för vecka 24 & 25. OBS! Pga extra planering för Covid-19 så Är anmälan verkligen stängd för vecka 24 & 25!
Anmälan till vecka 32 har ni här. Anmälan till Sommarfotbollen vecka 32


Verksamheten

Under förmiddagarna bedrivs organiserad träningsverksamhet enligt utbildningsplanen som Utbildningschef Mike Lindström arbetat fram. Under eftermiddagarna fokuserar man mera på smålagsspel och fotbollslek i olika utbildande former. Ledare finns på plats varje dag mellan kl. 08:30-15:30 för att möta upp deltagarna på morgonen och vara kvar med de som väntar på hämtning. Samling sker varje dag kl. 08:45 vid arenan.


Första dagen samlas alla på:

 • Helenelunds IP, Barnen utspridda runt mittcirkeln, medföljande föräldrar i en ändå större ring runt barnen med ordentligt avstånd.
 • Sollentunavallen, Pga. att konstgräset inte är lagt och att även Friidrotten, hockeyn och konståkningen har sommarläger så väljer vi att flytta till Edsbergsparken, gräsytan närmast Rudbecksskolan.
 • Edsbergs sportfält, Barnen samlas på första gräsytan närmast cafeterian, medföljande föräldrar ute på planen bakom barnen.
 • Norrvikens IP, Barnen utspridda runt mittcirkeln, medföljande föräldrar i en ändå större ring runt barnen med ordentligt avstånd.


Ledare

Verksamheten drivs av våra utbildade ungdomsledare som oftast fortfarande spelar i klubben. Antalet ledare anpassas efter ålder där vi försöker ha en ledare/fem barn på de yngsta och lite färre på de äldre. På varje arena har vi även minst två utbildade huvudledare som har längre erfarenhet av att leda och träna barn och ungdomar i våra verksamheter. Huvudledarna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt den utbildningsplan som Utvecklingschefen Mike Lindström tagit fram. Huvudledarna ansvarar även för att verksamheten i stort fungerar bra på plats, kontaktperson för er föräldrar och har direktkontakt med huvudansvarige i klubben Crippe Greus. Crippe och Mike kommer att besöka samtliga verksamheter under veckan för att se att allt fungerar som det ska och stötta våra ledare.


Material & kostnad

Kostnad: 1595kr för en vecka (fyra dagar)

Material: alla deltagare får en boll och T-shirt från Adidas och Stadium + alla måltider.


Kost

Leverantör är i dagsläget inte klar men vi jobbar med att det ska bli bättre för varje år och i år ske från lokala aktörer. Varje dag serveras mellanmål och lunch. Mellanmålet består av frukt som serveras både förmiddag och eftermiddag. Lunchen serveras i matlådor som hämtas av ungdomsledarna och äts tillsammans i gruppen. De som beställer specialkost kommer att ha namn på sina matlådor vilket gör det tydligt för alla. Alla ledare är informeras om eventuella allergier i sin grupp. Även i år tar alla deltagare med sig egna bestick och vattenflaska varje dag. Detta är ett steg i vår kamp mot Covid-19 och för miljön med mindre plastavfall.


Covid-19

Vi anpassade redan förra sommaren vår verksamhet efter rådande omständigheter och kommer fortsätta göra det även i år.

 • Alla ledare förses med egen handsprit att nyttja under dagen.
 • Handsprit finns att tillgå för alla inför alla måltider.
 • Luncherna levereras och serveras i personliga matlådor.
 • Alla har med sig egna bestick och vattenflaska som är tydligt uppmärkt med namn.
 • Utökat antal ledare för att kunna dela in alla i mindre grupper.
 • Grupperna kommer att i största möjliga mån hålla sig inom gruppen under hela dagarna. Detta gäller både vid träning och måltider.
 • Alla toaletter städas extra varje dag, förses med tvål och alla spritar händerna sig efteråt.
 • Barn som visar symptom eller om familjemedlem visar symptom får inte delta i verksamheten


Föräldraansvar

 • Inte skicka iväg barn med symptom eller om någon i familjen har symptom.
 • Packa ner bestick varje dag och se till att vattenflaskan är tydlig uppmärkt.
 • Se till att ert barn har kläder efter väder på sig eller i ryggsäcken.
 • Se till att de kommer i tid och informerar huvudledarna om de får gå hem tidigare eller med någon kompis.
 • Prata med ansvariga direkt om ni har feedback eller om ert barn inte är nöjd eller inte trivs.


Frågor

Organisation & övergripande ansvarig: crippe@sollentunafk.se

Frågor träningsinnehåll: mike@sollentunafk.se

Fakturafrågor: ann.jansson@sollentunafk.se

Välkomna!

Md bild2
Md bild3
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub