Utbildningar

Välkommen till Sollentuna FK:s tränarutbildningar 2019

Klubben har en hög ambition i att kunna erbjuda våra tränare utbildningar på bra nivåer. Välutbildade tränare bidrar till en stark fotbollsverksamhet där spelarna utvecklas mer och har roligare på sina träningar. Här nedtill presenterar vi upplägget för kommande säsong. Har ni frågor kan ni ställa dem till vår utvecklingschef mike@sollentunafk.se

Förbundskurser 2019

Grundkursen Tränarutbildning C innefattar två utbildningsdagar samt en webbutbildning däremellan. Efter det kommer Sollentuna FK:s tränare huvudsakligen kunna gå vidare B Ungdom, även den med två utbildningsdagar med webbutbildning. Läs mer om hela utbildningsstegen stff.se/utbildning-och-utveckling/tranarutbildning. Ni kan även ladda ner dagsprogrammen för Tränarutbildning-C respektive B-Ungdom via länkarna.

Utbildning Datum & tid Plats Målgrupp Anmälan
Tränarutbildning C VT-2019 28/4 och 19/5 Edsbergs sportfält Tränare SFK Klart
Tränarutbildning C HT-2019 19/10 och 16/11 Edsbergs sportfält
Tränare SFK Fullt
Tränarutbildning B-Ungdom - 2019 31/8-1/9 och 12-13/10 Edsbergs sportfält
Tränare SFK Fullt
Målvakt C - kort version* 26/5 Edsbergs sportfält Tränare SFK Klart

Internutbildningar 2019

Här under kommer vi lista de internutbildningar Sollentuna FK kommer hålla 2019.

Utbildning Datum & tid Plats Målgrupp Anmälan
Tränarkurs 5 mot 5 Februari 2019 Norrvikens IP Tränare 2011-2010 Klart
Tränarkurs 5 mot 5 - fortbildning 2/9 18.30-20.30 Edsbergs Sportfält Tränare 2011-2010 https://member.myclub.se/pub/forms/5912/GCCWFgfTSO/
Tränarkurs 7 mot 7 Januari 2019 Norrvikens IP Tränare 2009-2007 Klart
Tränarkurs 7 mot 7 - fortbildning 9/9 18.30-20.30 Edsbergs Sportfält Tränare 2009-2007 Fullt
Tränarkurs 7 mot 7 - fortbildning grupp 2 16/9 18.30-20.30 Edsbergs Sportfält Tränare 2009-2007 https://member.myclub.se/pub/forms/5939/KTMjpiR1Ir/
Tränarkurs 9 mot 9 Mars 2019 Norrvikens IP Tränare 2006-2005 Klart
Tränarkurs 11 mot 11 Januari 2019 Norrvikens IP Tränare 2004-senior Klart
Tränarkurs P/F12 - grupp 1 4/4 18.30-20.30 Edsbergs Sportfält Tränare 2012 Klart
Tränarkurs P/F12 - grupp 2 9/4 18.30-20.30 Edsbergs Sportfält Tränare 2012 Klart
Tränarkurs P/F12 - grupp 3 26/8 18.30-20.30 Edsbergs Sportfält Tränare 2012 https://member.myclub.se/pub/forms/5911/VG6sp6gUCe

Domarutbildningar vänder sig huvudsakligen till våra ungdomsspelare eller till spelare som slutat som aktiva i klubben men vill fortsätta som domare. Vi ger huvudsakligen grundkurs för 5- & 7-manna samt fortbildningskursen. Högre utbildningar för att döma 9/11-manna får man ta initiativ till själv och bekosta, anmälan görs via stff.se. Sollentuna FK försöker ge våra egna utbildade domare möjlighet att döma matcher i Sollentuna 5:an samt egna cuper. Sanktan-domare tillsätter StFF sedan 2018. OBS! Anmäl er endast till en grundkurs! Fortbildningskurs är bara till för er som gått grundkurs 2018 eller tidigare och är obligatorisk om ni vill döma även i år. Ni får inte anmäla er till både grundkurs och fortbildningskurs samma år.


Utbildning Datum & tid Plats Målgrupp Anmälan
Domarutbildning - grundkurs 1 23/3 09.00-16.00 Edsbergs
Sportfält
P/F 04 eller äldre Fullt
Domarutbildning - grundkurs 2 30/3 09.00-16.00 Edsbergs
Sportfält
P/F 04 eller äldre Fullt
Domarutbildning - grundkurs 3 24/3 09.00-16.00 Edsbergs
Sportfält
P/F 04 eller äldre Fullt

Domarutbildning - fortbildning 1 1/4 18.00-21.00 Edsbergs
Sportfält
P/F 03 eller äldre Fullt
Domarutbildning - fortbildning 2 2/4 18.00-21.00 Edsbergs
Sportfält
P/F 03 eller äldre Inställd

Övriga utbildningar & föreläsningar

Här finns de övriga utbildningar och föreläsningar som Sollentuna FK erbjuder under 2019. Det kan vara utbildningar från SISU, förbundet eller andra externa föreläsare.

Utbildning Datum & tid Plats Målgrupp Anmälan
Privatekonomi för ungdomar - SVEA Ekonomi. Hösten 2019 P/F +17 år Inbjudan


Md tranutb496px ver sep2017
Den svenska tränarutbildningen som den ser ut i dagsläget.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub