Utbildningar

Välkommen till Sollentuna FK:s tränarutbildningar 2021

Klubben har en hög ambition i att kunna erbjuda våra tränare utbildningar på bra nivåer. Välutbildade tränare bidrar till en stark fotbollsverksamhet där spelarna utvecklas mer och har roligare på sina träningar. Här nedtill presenterar vi upplägget för kommande säsong. Har ni frågor kan ni ställa dem till vår utvecklingschef mike@sollentunafk.se

Förbundskurser tränare 2021

Grundkursen Tränarutbildning C innefattar två utbildningsdagar samt en webbutbildning däremellan. Efter det kommer Sollentuna FK:s tränare huvudsakligen kunna gå vidare B Ungdom som innefattar fyra utbildningsdagar med webbutbildning. Läs mer om hela utbildningsstegen stff.se/utbildning-och-utveckling/tranarutbildning. Ni kan även ladda ner dagsprogrammen för Tränarutbildning-C respektive B-Ungdom via länkarna.

Utbildning Datum & tid Plats Målgrupp Anmälan
Tränarutbildning C "VT-2020" - enbart del 2! 13/3 08.30-17.30 Edsbergs sportfält Tränare SFK Klart
Tränarutbildning C HT-2021 - grupp 1 5/9+26/9 08.30-17.30
Edsbergs sportfält
Tränare SFK Fullt
Tränarutbildning C HT-2021 - grupp 2 23/10+13/11 08.30-17.30Edsbergs sportfält Tränare SFK Fullt
Målvakt C - kort version* Ej klar
Tränare SFK

* OBS! Enbart tillgänglig för de tränare som har gått klart Tränarutbildning C.

Internutbildningar tränare 2021

Här under kommer vi lista de internutbildningar Sollentuna FK kommer hålla 2021.

Pga rådande situation med pandemin väntar vi med att lägga upp internutbildningar för i år.

Utbildning Datum & tid Plats Målgrupp Anmälan
SFK SUP - teori: principer och coaching5/5 19.30-20.30Microsoft TeamsTränare P/F2011
Klart
Intro till 7v7 spelsystem - grupp 111/5 + 25/5 19.00-20.30Edsbergs Sportfält 2Tränare P/F2011Klart
Intro till 7v7 spelsystem - grupp 2
19/5 + 26/5 19.00-20.30
Edsbergs Sportfält 2
Tränare P/F2011
Klart
Sommarcampledare - grupp 1 9/6 17.30-18.30 Edsbergs sportfält
Sommarcampledare Klart
Sommarcampledare - grupp 2 9/6 18.15-19.15 Edsbergs sportfält
Sommarcampledare Klart
Sommarcampledare - grupp 3 9/6 19.00-20.00 Edsbergs sportfält
Sommarcampledare Klart
Sommarcampledare - grupp 4 9/6 19.45-20.45 Edsbergs sportfält
Sommarcampledare Klart
SFK SUP - teori: principer och coaching 25/8 19.30-20.30 Microsoft Teams Tränare P/F2012 Klart
Intro till 7v7 spel - grupp 1 31/8+14/9+28/9 19.00-20.30 Edsbergs Sportfält 2 Tränare P/F2012 Anmälan
Intro till 7v7 spel - grupp 2 8/9+15/9+22/9 17.45-19.15 Edsbergs Sportfält 2 Tränare P/F2012 Anmälan
Intro till 9v9 spelsystem - grupp 1 12/10 18.30-20.30 + 19/10 + 26/10 19.00-20.30 Edsbergs Sportfält Tränare P/F2009 Anmälan
Intro till 9v9 spelsystem - grupp 2 13/10 18.30-20.30 + 20/10 + 27/10 19.00-20.30 Edsbergs Sportfält Tränare P/F2009 Anmälan

Domarutbildningar 2021

Domarutbildningar vänder sig huvudsakligen till våra ungdomsspelare eller till spelare som slutat som aktiva i klubben men vill fortsätta som domare. Vi ger huvudsakligen grundkurs för 5- & 7-manna samt fortbildningskursen från 15 år och uppåt, dvs kommer vi bjuda in P/F06+ till 2021:s utbildningar. StFF tillåter från 14 år men i SFK har vi en sådan stor efterfrågan efter domarutbildningar att vi kör enbart från 15 år pga:

  • Vi känner att det extra året i deras mognad gör en väsentlig skillnad på deras prestationer som domare,
  • vi kan inte ta in för många domare eftersom vi måste se till att det finns tillräckligt många matcher för dem att kunna döma och utveckla sitt "domarskap".

Högre utbildningar för att döma 9/11-manna får man ta initiativ till själv och bekosta, anmälan görs via stff.se. Sollentuna FK försöker ge våra egna utbildade domare möjlighet att döma matcher i Sollentuna 5:an samt egna cuper. Sanktan-domare tillsätter StFF. OBS! Anmäl er endast till en grundkurs! Fortbildningskurs är bara till för er som gått grundkurs 2020 eller tidigare och är obligatorisk om ni vill döma även i år. Ni får inte anmäla er till både grundkurs och fortbildningskurs samma år.

OBS! Det är högt tryck på domarutbildningarna. Klubben kommer inte kunna arrangera fler domarutbildningar i år - dessa utbildningar är de som vi har fått fördelad till oss av StFF i år.

Utbildning Datum & tid Plats Målgrupp Anmälan
Domarutbildning - grundkurs 1 27/3 08.30-15.00 Digitalt P/F 06 eller äldre Klart
Domarutbildning - grundkurs 2 17/4 08.30-15.00 Digitalt
P/F 06 eller äldre Klart
Domarutbildning - fortbildning 1
23/3 17.00-21.00DigitaltP/F 05 eller äldreKlart

Övriga utbildningar & föreläsningar

Här finns de övriga utbildningar och föreläsningar som Sollentuna FK erbjuder under 2021. Det kan vara utbildningar från SISU, förbundet eller andra externa föreläsare.

Utbildning Datum & tid Plats Målgrupp Anmälan


Md tranutb496px ver sep2017
Den svenska tränarutbildningen som den ser ut i dagsläget.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub