Styrdokument

Välkommen till SFK-modellen, klubbens struktur för att ordna våra styrande dokument överskådligt för våra medlemmar.

Sollentuna FK:s stadgar kan ses som det skelett som utgör grunden för klubben. Vår stadgar förklarar och fastställer den föreningsdemokratiska ordningen i vår klubb. Ni hittar vår stadgar här (pdf).


Dokument Beskrivning och länk
Spelarutbildningsplan Under 2018 har ett stort arbete pågått med att ta fram en ny spelarutbildningsplan för Sollentuna FK. Arbetet leds av utvecklingschef Mike Lindström tillsammans med operativt sportråd. I november 2018 har vi lagt ut detta dokument i en form av remissförfarande där intresserade ledare i klubben har möjlighet att komma med feedback på dokumenten. Givetvis är det även fritt fram att börja använda dessa och utifrån detta komma med feedback. Denna feedback ska skickas till mike@sollentunafk.se och märkas i ämnesraden med "SUP 2019".

Spelarutbildningsplanen är ett levande dokument som ständigt kommer utvecklas. Spelarutbildningsplanen kommer implementeras genom en ambitiös utbildningskalander 2019. Den hittar ni under "Arrangemang".

Spelarutbildningsplanen är en omfattande dokumentation med ambitionen att kunna implementeras via interna tränarutbildningar under 2019. Nedan hittar ni de olika dokumenten, dessa finns även att ta del av via MyClub och fliken "Filer".

01._Utbildningsplan_-_principer.pptx
02._Tema_-_Fotbollsfys.pptx
03._Tema_-_Fas_1.pptx
04._Tema_-_Lagets_metoder_-_speluppbyggnad_1_-_1CF_press.pptx
05._Tema_-_Lagets_metoder_-_speluppbyggnad_2_-_2CF_press.pptx
06._Tema_-_Lagets_metoder_-_frsvarsspel.pptx
07._Tema_-_Lagets_metoder_-_anfallsspel.pptx
08._Tema_-_Perception_och_orientering.pptx
09._Tema_-_2v1.pptx
10._Tema_-_Frsvarsspel_-_defensiva_principer.pptx
11._Tema_-_Rondos_och_spelformer.pptx
12._Tema_-_Trezoners_och_spelformer.pptx
13._Tema_-_Huvudspel.pptx

Utbildningsplan_checklista_-_8-9_r.xlsx
Utbildningsplan_checklista_-_10-12_r.xlsx
Utbildningsplan_checklista_-_13-15_r.xlsx
Utbildningsplan_checklista_-_16-19_r.xlsx

Aktivering_5v5.pdf
Aktivering_7v7.pdf
Aktivering_9v9.pdf
Aktivering_11v11.pdf

Spelarutbildningen i vår utbildningsplan bygger på Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan, den som är intresserad kan fördjupa sig i denna.


Värdegrund Klubbens officiella värdegrund, Sollentunavägen, som innehåller de ledord och riktlinjer som vår verksamhet bygger på. Värdegrunden är uppbyggd efter ledord samt innehåller riktlinjer för hur spelare, ledare och föräldrar förväntas agera i vår verksamhet.

Sollentunavägen (pdf, version 20151102)

Sollentuna FK följer även Riksidrotts-förbundets "Idrotten vill" samt Svenska fotbollförbundets "Spela, lek och lär". Idrotten vill (pdf) Spela, lek och lär (.pdf)
Verksamhetsplan Styrelsen och sportsligt ansvariga tar inför varje verksamhetsår fram en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen ska ses som ett dokument som lyfter fram prioriterade områden under säsongen.

Verksamhetsplan 2018 (.pptx)
Verksamhetsplan 2019 (.pdf)
Certifieringsmodell SEF Sollentuna FK är en, av SEF, certifierad ungdomsakademi. Vi användes oss av SEF:s certifieringsdokument för att säkerställa vår spelarutbildning.

Innehållet i dokumentet kan ni läsa mer på Svensk Elitfotbolls tipselit-sida, http://www.tipselit.se/herr/certifiering-2017/


Ansvarig

Ansvarig för innehållet på denna sida är klubbchef mikael.thorstensson@sollentunafk.se. Maila gärna om ni saknar något eller om länkar inte fungerar.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub