Akademi P05

Träningsrotation 2019

Syfte: Att ge ambitiösa och duktiga spelare i geografiska trupper en utmaning genom att få delta i akademitruppens träning. Även att ge ansvariga akademitränare en möjlighet att se spelare som kan var aktuella för uppflyttning.

Genomförande: Två spelare (roterar målvakt är det ok med 2+1) från en geografisk trupp roterar i två veckor på alla träningar i veckan och följer akademitruppens schema. De geografiska trupperna i sin tur har ett rullande schema för att säkerställa att alla trupper får skicka spelare.

  1. Akademitränare (huvudtränare och/eller assisterande) kontaktar ansvarig tränare i geografisk trupp enligt schema. Tränare i geografisk trupp bestämmer två spelare som roterar.
  2. Dessa spelare kallas via akademitruppens kalender samt följer truppens planering under två veckor. Närvaro för spelare bokförs i akademitruppens kalender för möjlighet till uppföljning. Matcher inkluderas inte av denna rotation utan diskuteras från helg till helg av ansvariga tränare. Matchrotation är givetvis tillåtet om behov finns och logiskt då att det huvudsakligen sker med spelare som träningsroterar.
  3. Efter avslutad rotation stämmer ansvariga tränare av om spelarnas rotationsperiod och ger även spelarna feedback. Viktigt att rotationsperioden inte uppfattas som provspel utan att den har ett tydligt start- och slutdatum som inte bygger på prestation.

Ansvar: Huvudansvariga tränare sköter den största delen av kommunikation. Rotationen bygger på bra relationer mellan trupperna och en öppen dialog. Sportchef ansvarar för att träningsrotationen genomförs enligt detta dokument och hjälp och stöd vid ev. frågor som uppkommer. Rotationsträningen ska inte bli en administrativ börda utan är till för att utveckla spelarna och skapa samarbete mellan våra trupper.

Veckor

Trupp P04

Trupp P05

11-12

P04 Mitt

P05 Mitt

13-14

P04 Helenelund

P05 Helenelund

15-17 (påsklov v. 16)

P04 Nord

P05 Nord

18-19

P04 Vallen

P05 Syd

20-21

P04 Mitt

P05 Silverdal

22-23

P04 Helenelund

P05 Mitt

24-25

P04 Nord

P05 Helenelund

33-34

P04 Vallen

P05 Nord

35-36

P04 Mitt

P05 Syd

37-38

P04 Helenelund

P05 Silverdal

39-40

P04 Nord

Senare beslut

41-42

P04 Vallen

Senare beslut

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub