Teamtränare

Syfte "Teamtränare"

Teamtränare

2017 startade Sollentuna FK utbildningsprojektet "Teamtränare". Syftet med projektet är att säkerställa och höja utbildningskvalitén i hela åldersgrupper, både hos spelare och ledare. Målbilden är att tränarteamen ska finnas i årskullarna F/P10, 11, 12 och 13 och att teamtränarna ska delta i träning vid minst ett tillfälle i veckan i varje geografisk trupp.

Tränarteamen består av tränare som klubben rekryterar med sådan kunskap och erfarenhet att de kan bidra till de uppsatta utbildningsmålen i varje åldersgrupp. Teamtränarna är ett komplement till truppens egna ledare som tillsammans genomför träningen. Teamträningarna följer klubbens utbildningsplan som rullar på under hela säsongen.

Tränarteamens funktioner:

  • Kvalitetssäkring i verksamheten.
  • Klubbens "eyes and ears" ute bland lagen.
  • Utbildare/stöd för våra tränare.
  • Morot för våra spelare att stanna kvar i föreningen.
  • Scouter för selektering av spelare till kommande årets akademiträningar.
  • Testbädd/utbildningsmetod för tränarna i tränarteamet.
  • Scouter för att identifiera potentiella tränare till tränarteamet.

Teamtränarna rekryteras, utbildas och utvärderas av klubbens utvecklingschef tillsammans med klubbens teamtränaransvarig.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub