Teamtränare

Syfte "Teamtränare"

Teamtränare

2017 startade Sollentuna FK utbildningsprojektet "Teamtränare". Syftet med projektet är att säkerställa och höja utbildningskvalitén i hela åldersgrupper, både hos spelare och ledare. Målbilden är att tränarteamen ska finnas till för alla lag födda 07, 08, 09 och 10. För mer information för hur teamträningen kommer bedrivas läs "Säsongen 2020".

Tränarteamen består av tränare som klubben rekryterar med sådan kunskap och erfarenhet att de kan bidra till de uppsatta utbildningsmålen i varje åldersgrupp. Teamtränarna är ett komplement till truppens egna ledare som tillsammans genomför träningen. Teamträningarna följer klubbens utbildningsplan som rullar på under hela säsongen.

Tränarteamets funktioner:

  • Kvalitetssäkring i verksamheten.
  • Klubbens "eyes and ears" ute bland lagen.
  • Stöd för våra tränare.
  • Morot för våra spelare att stanna kvar i föreningen.
  • Testbädd/utbildningsmetod för tränarna i tränarteamet.

Teamansvarigas funktioner:

  • Utbilda teamtränarna, för att skapa en återväxt av tränare i klubben
  • Utbilda lagtränarna i SUP
  • Skapa träningsupplägg i enhet med SUPs tema
  • Se spelare inför Akademi uttagningar

Teamtränarna rekryteras, utbildas och utvärderas av klubbens teamansvariga, utvecklingschef Mike Lindström och Sportchef 6-13 år Kim Degernäs.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub