Spelarutbildningsplan

Spelarutbildningsplan

Spelarutbildningsplanen är hjärtat i vår verksamhet. Hur vi ska utbilda, engagera och möta våra barn- och ungdomar är det viktigaste som finns för oss. Spelarutbildningsplanen är ett levande dokument som ständigt utvecklas i de samtal, möten och diskussioner vi för tillsammans.

I första dokumentet, 1. Utbildningsplan - principer.pptx, hittar ni en årsplanering för ert lag och strukturen för träningsveckan. De fyra dokument som heter Lagets metoder - ... (Tema 1-4) innehåller ett spelsystem som klubben rekommenderar för alla spelformer från 5v5 till 11v11 och träningsupplägg som visar hur man bygger upp spelsystemet. Tema 5-11 innehåller träningsupplägg i de underliggande principer för en gedigen fotbollsutbildning.

Spelarutbildningsplanen - dokument

Utbildningsplan checklista - moment som våra spelare ska lära sig i olika åldrar

Aktiveringsprogram (förberedelse för träning)

Spelarutbildningen i vår utbildningsplan bygger på Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan, den som är intresserad kan fördjupa sig i denna.


Process 2020

  • Sommaren 2018 inleddes arbetet med att ta fram en ny och tydligare spelarutbildningsplan för hela Sollentuna FK. Arbetet leds av utvecklingschef Mike Lindström tillsammans med operativt sportråd. I november 2018 publicerade vi första utkastet på Spelarutbildningsplanen och i januari 2019 inledde vi ett stort arbete med att implementera spelarutbildningsplanen med interna tränarkurser som utgår från spelarutbildningsplanen och spelformerna. Utbildningarna i de olika teman fortsätter i år och ni hittar alltid senaste information här, Utbildningar & föreläsningar.
  • Det pågår ett ständigt arbeta med att revidera och uppdatera spelarutbildningsplanen utifrån feedback från våra fantastiska tränare samt tränarkurserna. Dokument 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 och 14 har uppdaterats in för i år. Målsättningen är att utvidga Tema 1-4 (Lagets metoder) med fler positionsspecifika coaching punkter i spelsystemet; Tema 5-11 (Underliggande principer) ska alla ha en teori bakgrund med coaching punkter samt träningsupplägg med flexibilitet för antal spelare.

Knatteövningar 6 år

Dessa övningar är anpassade till knattefotbollen vid 6 år utifrån vår spelarutbildningsplan ovan.

Knatte 6 år pass 1 - 1v1.pdf

Knatte 6 år pass 2 - 2v1.pdf

Knatte 6 år pass 3 - målvakt.pdf

Knatte 6 år pass 4 - 2v2.pdf

Knatteövningar 7 år

Dessa övningar är anpassade till lagverksamheten vid 7 år utifrån vår spelarutbildningsplan ovan (OBS! Ska uppdateras).

Knatte pass 1 - 1v1.pdf

Knatte pass 2 - 2v1.pdf

Knatte pass 3 - målvakt.pdf

Knatte pass 4 - 2v2.pdf

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub