Diplomerad förening

Om diplomerad förening

Texten under denna del är hämtad från https://www.svenskfotboll.se/svff/diplomerad-foren... där ni hittar all information om Diplomerad förening.


Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

Riktlinjerna i Fotbollens, spela, lek och lär – inriktning för svensk barn- och ungdomsfotboll, ligger till grund för framtagandet av Diplomerad förening. Under processen stöttas föreningar av olika digitala verktyg där de först skickar ut självskattningsenkäter till sina ledare samt till spelarna och deras vårdnadshavare. Självskattningen är sedan en del av den övergripande stödplattformen där hela processen dokumenteras och all kontakt med distrikt sker.

Föreningar som arbetat med framtagna målbilder och utifrån kriterierna uppnått en godkänd nivå kommer att utses till Diplomerade föreningar.


Process Sollentuna FK

  • Sollentuna FK har under våren 2019 inlett arbetet med diplomerad förening med att skicka ut de enkäter som ligger till grund för klubbens självskattning. Dessa enkäter fylldes i av cirka 300 ledare och 800 spelare med slutdatum för enkäterna i slutet av mars 2019.
  • Nästa steg i processen är för styrelse och klubbledning att analysera dessa enkätsvar och gå vidare i processen tillsammans med SvFF.
  • En sammanställning över svaren i de både enkäterna ser ni nedtill:
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub