Akademicertifiering


Sollentuna FK är en certifierad akademi utifrån den certifieringsmall som är framtagen av SEF (Svensk Elitfotboll). För verksamhetsåret 2020 är Sollentuna FK certifierade med tre stjärnor utifrån en femgradig skala. Mer information om certifieringen finns att läsa på

https://ettanfotboll.se/akademiutveckling/ och på https://unicoach.se/certifieringen/


Akademicertifiering Sollentuna FK

På denna sida har vi skapat en enkel och tydlig förklaring av hur vi arbetar med de olika delarna i akademicertifieringen.

A-delen

A-delen består av värdegrund, vision, mål, strategi samt samverkan mellan A-lag och ungdom. Denna del tar klubbchef och sportråd fram ett förslag på inför varje verksamhetsår och presenterar för styrelse som fastställer detta i en verksamhetsplan för kommande år. I A-delen ingår förutom dokumentation kring detta även viss kvalitetsredovisning, t.ex. hur klubben arbetat med att implementera värdegrund samt hur samarbetet konkret ser ut mellan ungdom och A-lag.

B-delen

B-delen är huvudsakligen inriktad på spelarutbildningsplan men även andra funktioner som riktlinjer för filmning av matcher, medicinskt stöd m.m. Denna del hanteras i klubbens operativa del, främst via sportråd och sportchefer som tillsammans med lagen sätter en årsplanering.

C-delen

C-delen är fokuserad kring vilka personella resurser som finns kopplade kring klubben. C-delens två första delar handlar om klubbledning via akademichef och utvecklingschef. Delarna efter det handlar som huvudtränarresurs i åldrarna 8-19 år. C-delen avslutas med personella resurser kring t.ex. målvaktsträning, naprapat, värdegrund m.m. I Sollentuna FK redovisar vi C-delen för våra selekterade akademilag samt ett utvalt lag i åldrarna 8-13 år inom den geografiska verksamheten. C-delens krav styr även den tränartillsättning vi gör i geografiska lag i åldrarna 14-19 år.

D-delen

D-delen är poängsättning av klubbens anläggningar. Utifrån en tabell redovisas tillgången till olika sorters planer och storlek på ytorna och ger en totalpoäng.

E-delen

E-delen handlar om klubbens samarbeten med grund- och/eller gymnasieskolor. I Sollentuna FK har vi i nuläget ett samarbete på grundskolenivå med Norrvikens skola samt goda samarbeten med NIU-gymnasier i Stockholmsområdet.

F-delen

F-delen handlar om hur klubben samarbetar med andra föreningar i sitt närområde. Andemeningen med denna del är att en akademicertifierad klubb ska sprida kunskap inom sitt närområde och utveckla andra klubbar. I Sollentuna FK fokuserar vi detta samarbete både inom och utanför kommunen, t.ex. genom vårt samarbete inom Samspel Svealand.

G-delen

G-delen står fritt från A-F-delarna på så vis att den inte har någon maxpoäng. I G-delen redovisas de spelare som är aktiva och spelar på division 1-nivå eller högre. Spelarna genererar poäng genom att man multiplicerar antalet år de spelat i klubben mellan 12-19 år med en viss poäng för den högsta nivån de spelat på. En spelare som varit 7 år i klubben och gjort t.ex. en A-landskamp ger således mest poäng.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub