Certifiering - Tipselitakademi

Sollentuna FK är en certifierad tipselitakademi utifrån den certifieringsmall som är framtagen av SEF (Svensk Elitfotboll). För verksamhetsåret 2018 är Sollentuna FK certifierade med två stjärnor utifrån en femgradig skala. Mer information om certifieringen finns att läsa på http://www.tipselit.se/herr/certifiering-2018/.

Akademicertifiering Sollentuna FK

På denna sida har vi skapat en enkel och tydlig förklaring av hur vi arbetar med de olika delarna i akademicertifieringen.

A-delen

A-delen består av värdegrund, vision, mål, strategi samt samverkan mellan A-lag och ungdom. Denna del tar klubbchef och sportråd fram ett förslag på inför varje verksamhetsår och presenterar för styrelse som fastställer detta i en verksamhetsplan för kommande år. I A-delen ingår förutom dokumentation kring detta även viss kvalitetsredovisning, t.ex. hur klubben arbetat med att implementera värdegrund samt hur samarbetet konkret ser ut mellan ungdom och A-lag.

B-delenNyheter via RSS
Levererat av MyClub