Trygg idrott

Syfte

Syftet med denna sida är att ge våra medlemmar tydlig och hjälpande information kring hur vi skapar en trygg idrottsmiljö för våra barn och ungdomar. En trygg idrottsmiljö är ett prioriterat område från Riksidrottsförbundets sida och för Sollentuna FK.

Som alltid finns det många bra dokument och riktlinjer att läsa. Sollentuna FK har valt att inom trygg idrott ta utgångspunkt i följande två dokument.

  • Skapa trygga idrottsmiljöer - detta är RF:s policydokument för ämnet trygga idrottsmiljöer och här kan ni läsa definitioner av bland annat mobbing, trakasserier, våld m.m. Här hittar ni även tips kring förebyggande arbete och handlingsplaner. Sollentuna FK följer detta dokument som sin övergripande policy för trygga idrottsmiljöer.
  • Barnen spelregler - är det material framtaget av RF och BRIS som definierar barnens sju spelregler inom idrotten. Här finns beskrivet vad varje spelregel innebär, hur man kan arbeta med dessa i sin verksamhet samt berättelser från kända idrottare om varje spelregel. Barnen spelregler är tillsammans med Fotbollens spela, lek och lär även utgångspunkten för vår värdegrund.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub