Trygg idrott

Kontakttrappa & våldspyramid

Kontakttrappa och våldspyramiden

Även om ni läst information och policies kan det ibland finnas behov av att komma i kontakt med någon inom eller utanför klubben när det gäller funderingar kring svåra frågor som detta. Vi har skapat en kontaktrappa för att hjälpa våra medlemmar. Kontakttrappan tar utgång i den så kallade våldspyramiden som finns med i RF:s dokument. Det är en vägledning i var man ska vända sig, från akuta polisiära ärenden ner till frågor som kan lösas mellan spelare, tränare och föräldrar.


Kontakttrappa

  1. Spelare till ledare och föräldrar. De flesta frågor i den lägsta delen av våldspyramiden löses ofta bäst mellan spelare, föräldrar och ledare. Det kan vara dåligt bemötande, bråk på träningar etc. Som spelare är det viktigt att du säger till dina ledare om du upplever något beteende som du inte gillar. Föräldrar kan stötta i detta om barnet är ungt och/eller det som hänt kräver föräldrarnas stöd. För våra ledare är det viktigt att ta dessa frågor på allvar och inte känna sig ifrågasatt, i även de mest positiva och trygga idrottsmiljöer uppstår ibland problem. Kontakt till ansvariga ledare hittar ni ofta på lagets hemsida eller så får ni hjälp av kansliet. Ofta är fysiska möten det bästa sättet att lösa problem som uppstår.
  2. Kansliet. Nästa steg i kontaktpyramiden är att kontakta klubben. Kom ihåg att försöka gå genom steg 1 först. I detta steg kan det vara frågor som t.ex. rör allvarliga incidenter eller upprepade incidenter. Vi på kansliet hanterar ofta frågor där t.ex. föräldrar inte känner att ledarna tar dessa frågor på allvar eller inte håller med om hur de ska hanteras. Det kan även vara frågor där ledarna inte har samma syn. Klubbchef Mikael Thorstensson, micke@sollentunafk.se, är värdegrundsansvarig och hjäper er med rätt kontakt och hantering. Ni kan även kontakta våra sportchefer eller någon annan på kansliet ni känner förtroende för.
  3. Styrelsen. Skulle det i värsta fall vara så att ni som medlem inte känner att ni får rätt hantering av ert problem via steg 1 eller 2 kan ni kontakta styrelsen, ansvarig för Trygga idrottsmiljöer är i nuläget vice ordförande Marie Rosén, rosen.sfk@gmail.com.
  4. Riksidrottsförbundet. RF har skapat en Idrottsombudsman som går att nå på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Det finns även en anonym visselblåsartjänst som alla inom idrottsrörelsen kan använda vid allvarliga händelser. Ni kan läsa mer om detta på https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet.
  5. Myndigheter. Precis som våldspyramiden avslutas vår kontakttrappa med att hänvisa akuta ärenden till polis eller socialtjänst. Här handlar det om händelser som är ett brott mot svensk lag.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub