Trygg idrott

Registerutdrag

Registerutdrag 2020-2021

Sollentuna FK har under 2019 krävt utdrag ur belastningsregistret för alla arvoderade tränare i årskullarna 14-19 år samt seniorlag, styrelse och kanslipersonal. Till 2020 utökas detta till att gälla alla ledare i hela klubbens verksamhet, i enlighet med Riksidrottsförbundets beslut att detta ska ske från och med 1:a januari 2020.

Läs RF:s riktlinjer här: https://www.rf.se/contentassets/a2609ff7dba649a0ab...

Ladda ner blanketten här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsr...

Frågor och svar

Var ska jag lämna registerutdraget?

Om du inte vill ha tillbaka registerutdraget är det enklast att du lämnar det i brevlådan utanför kansliet på Edsbergs Sportfält. Vi tömmer denna dagligen och noterar i vårt medlemsregister vilket datum du lämnade in det, sedan förstör vi dokumentet. Det går även bra att lämna utdraget till någon av våra anställda om ni träffar dessa ute i verksamheten. Givetvis går det även bra att posta det till oss, då är det Box 508 192 05 Sollentuna som gäller.

Om du vill ha tillbaka registerutdraget när du visat upp det så får du antingen komma på något av de datum som är angivna här nedan eller maila till micke@sollentunafk.se

Vilka avser detta i Sollentuna FK?

I Sollentuna FK ska alla vuxna som är registrerade i vårt medlemsregister som medlemstypen "Ledare" lämna in ett registerutdrag. Sollentuna FK gör ingen skillnad på vilken roll en ledare har i laget, dvs om man är tränare, lagledare, webbansvarig etc. Detta eftersom alla roller på något vis har med barn att göra samt att klubben inte kan kontrollera exakt vad varje individ gör i sin roll.

För ledare som under våren 2019 lämnat registerutdrag krävs inget nytt registerutdrag under 2020.

Hur registreras detta?

Sollentuna FK använder vårt medlemssystem MyClub till att föra en förteckning över inlämnat registerutdrag. Det datum som ledaren lämnat in sitt registerutdrag noteras på individen som ett medlemsattribut. Ingen annan information från registerutdraget sparas i vårt medlemsregister.

Vilken typ av utdrag ska inlämnas?

Det utdrag som ska lämnas in kallas "Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg" och information om detta och själva blanketten hittar ni här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsr...

Vad händer om jag inte lämnar in utdraget eller att utdraget visar något?

Att vara ledare i Sollentuna FK kräver inlämnat utdrag. I tidsplanen nedan kan ni se vad som gäller för 2020 för att få medverka som ledare. Det generella är att ledaren har time-out från sitt uppdrag till dess att utdraget är inlämnat, efter att deadline har passerats. Vid uppvisande av utdrag som innehåller belastning får ledaren ta time-out till dess att styrelse och klubbchef tagit beslut om fortsatt engagemang. Detta ska ske skyndsamt.

Tidsplan 2020

 1. I december 2019 har information om denna sida skickats ut till alla ledare i klubben.
 2. Varje enskild ledare beställer sitt registerutdrag via länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsr...
 3. Det finns tre sätt att lämna in registerutdraget:
  1. För de som vill lämna in sitt utdrag själva och återfå originalet kommer klubben ha ett antal fasta kvällar under januari/februari där man kan lämna sitt utdrag. Se datum och plats nedan.
  2. I de fall där ledarna inte känner ett behov av att lämna utdraget personligen och få tillbaka originalet kan alla utdrag från ett lag samlas ihop av en ledare och sedan inlämnas på kansliet. Utdragen läses då av klubbchef och destrueras på kansliet. Inga dokument sparas och förteckning sköts enligt ovan rutin. Notera att det är viktigt att ni stämmer av med någon på kansliet att de är där.
  3. Utdrag kan löpande lämnas på kansliet, antingen till personal på kansliet eller i brevlådan utanför. Dessa utdrag förvaras sedan i kassaskåp till dess att klubbchef läst utdraget och sedan destruerar det. Notera att det är viktigt att ni stämmer av med någon på kansliet att de är där.
 4. Senast den 31/3-2020 ska registerutdrag vara inlämnat för alla ledare i Sollentuna FK.
 5. Vi har pga. corona förlängt inlämningen av registerutdrag till 15/6-2020.

Kvällar för inlämning 2020

Följande kvällar kan de ledare som önskar att lämna in utdraget personligen och återfå originalet göra detta. Observera att ni gärna får öppna kuvertet innan, det spar tid på plats. Har ni inget behov av att lämna in utdraget personligen och återfå originalet, samla gärna ihop alla utdrag jag i ert lag enligt punkten 3.2 ovan.

Måndag 20/1 kl. 18.00-20.00 på Norrvikens IP (cafeteria) Ansvarig: Marie Rosén, vice ordförande styrelsen

Torsdag 23/1 kl. 18.00-20.00 på Norrvikens IP (cafeteria) Ansvarig: Marie Rosén, vice ordförande styrelsen

Söndag 26/1 kl. 08.30-10.30 på Norrvikens IP (cafeteria) Ansvarig: Avin Kadir, ledamot styrelsen

Måndag 10/2 kl. 17.30-19.00 på Edsbergs sportfält (kanslilokal) Ansvarig: Mikael Thorstensson

Tisdag 11/2 kl. 17.30-19.00 på Norrvikens IP (cafeteria) Ansvarig: Mikael Thorstensson

Tisdag 3/3 kl. 19.00-20.00 på Norrvikens IP (cafeteria) Ansvarig: Kim Degernäs (Kim håller. i utbildning fram till 19.00)

Torsdag 5/3 kl. 19.00-20.00 på Norrvikens IP (cafeteria) Ansvarig: Kim Degernäs (Kim håller. i utbildning fram till 19.00)

Måndag 16/3 kl. 17.30-19.00 på Edsbergs sportfält kansli Ansvarig: Mikael Thorstensson

Torsdag 28/5 kl. 17.30-18.30 på Edsbergs sportfält kansli Ansvarig: Mikael Thorstensson

Inga fler kvällar för inlämning planeras efter detta utan ni som inte lämnat in hänvisas till kansliet på Edsbergs Sportfält där ni får lämna registerutdraget i brevlådan. Kontakta micke@sollentunafk.se om ni har några frågor.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub