Lagkonto

Lagkonton

Policy senast uppdaterad 2019-11-25

Syfte

Lagkonto är ett eget kostnadsställe för varje lag inom Sollentuna FK från åldern 10 år och uppåt. Syftet med lagkonto är att involvera lagen i klubbens ekonomi, öka förståelsen och ansvaret för intäkter och kostnader i verksamheten samt avlastning av de traditionella lagkassorna. Ett lagkonto är inte ett faktiskt konto, utan ett kostnadsställe i klubbens bokföring. Representationslag samt akademilag har fastställda budgetar istället för lagkonton.

Grundläggande riktlinjer

 • Ett lagkonto är en del av klubbens bokföring som administreras av laget utifrån deras behov och klubbens riktlinjer.
 • Om två lag slås ihop görs detsamma med truppernas lagkonton.
 • Om ett/flera lag omorganiseras fördelas innestående medel på lagkontona procentuellt. Klubbens styrelse äger rätt att besluta om exakt fördelning i sådana ärenden.
 • Om ett lag upphör med sin verksamhet tillfaller innestående medel klubben. En medlem kan aldrig göra anspråk på medel från lagkontot.
 • Överskott och mindre underskott flyttas vidare till nästa år om lagets verksamhet fortsätter.
 • Lagen har rätt att bygga upp ett större överskott om man i sin verksamhetsplan (inför kommande säsong) kan visa upp att pengarna ska användas till en framtida större aktivitet som följer klubbens riktlinjer (exempelvis en längre cupresa/träningsläger).

Knattefotbollsskola och 5-manna

Lag i åldern 7-9 år har inte lagkonton. För dessa lag bistår klubben med träningsmaterial i form av bollar, koner och västar. Anledningen till att inte använda systemet med lagkonton i dessa åldrar är att administrationen för både medlemmar och klubb blir för stor i förhållande till nyttan. Klubben vill dessutom ge trupperna möjlighet att bygga upp sin organisation med fokus på fotbollen de första åren.

Intäkter lagkonto

 • Spelaravgift - För varje inbetald spelaravgift går en viss summa tillbaka till truppens lagkonto, se tabell ovan för avgifter.
 • Bonus Stadium - 50 % av den bonus som varje enskild trupp genererar under föregående år tillfaller lagkontot. Bonusen bygger på 10 % av alla inköp som registreras på truppens Stadiumkort. OBS! För lag som är yngre än 10 år finns ej egna bonuskort på Stadium. Detta eftersom lag i åldern 8-9 år inte har lagkonton utan klubben står för det material som behövs vid uppstart.

Övriga intäkter lagkonton

Utöver intäkter fördelade av klubben kan trupperna dra in medel på följande sätt:

 • Arbetsuppdrag - Arbetsuppdrag som utförs av trupperna, t.ex. loppis, städuppdrag osv. tillfaller med 100 % truppernas lagkonton. Klubben bistår med fakturering.
 • Sponsring - Lagsponsring tillfaller till 80% lagkontot och 20% klubben vid summor över 20 000 kr. Vid lägre summor tillfaller 100% laget. Klubben bistår med fakturering, kontakta majlis.jaran@sollentunafk.se om ni har frågor om detta.
 • Sponsring av material från profilguide - Vid inköp av träningskläder kan Stadium fakturera företag för hela eller delar av kostnaden för beställningen. Sådan fakturering beskattas inte av klubben.

Utgifter lagkonton

Alla utgifter på lagkonton ska vara verksamhetsrelaterade och rimliga. Klubben har rätt att neka utbetalning av medel från lagkonton om utgifterna inte är kopplade till verksamheten.

Primära utgifter

 • Träningsmaterial som bollar, koner och västar ska täckas av lagkontot. Inköp görs via Stadium Teamsales i Stinsen.
 • Domarkostnader träningsmatcher.

Exempel på övriga utgifter

 • Cupkostnader.
 • Lagaktiviteter som t.ex. träningsläger.
 • Plan- och lokalhyror för anläggningar som inte bekostas av klubben.

Exempel på utgifter som inte belastar lagkonton

 • Serieavgifter och domarkostnader för Sanktan bekostar klubben centralt. Se separat policy för hur domarkostnader hanteras.
 • Tränararvoden hanterar klubben centralt.

Det finns givetvis fler exempel på kostnader som klubben hanterar centralt. Fråga alltid klubbens personal om oklarhet råder vad lagkontots medel får och bör nyttjas till.


Hantering lagkonton

Utbetalningar från klubben och truppens lagkonto sker av klubbens personal enligt följande principer:

 • Betalningsuppdrag/utläggsredovisning sker med anvisade blanketter från klubbens hemsida samt kvitton. Allt ska inlämnas i pappersform på kansliet, Edsbergs sportfält. Det är medlemmens ansvar att innan utlägg säkerställa att lagkontot kan belastas för specifikt utlägg samt vara ute i god tid vid t.ex. anmälan till cuper. Utläggsredovisning SFK (Excel)
 • Inköp Stadium sker med anvisade beställningsblankett från Stadium Teamsales och där anges om lagkontot ska belastas. Stadium stämmer av med klubbens personal om täckning finns på lagkonto. Om täckning saknas meddelas truppen och beställning genomförs ej. Om täckning finns bokförs inköpet på lagkontot.

Rapportering lagkonton

Resultatrapport och huvudbok får ni via klubbens kansli, maila majlis.jaran@sollentunafk.se så hjälper hon er och skickar över pdf efter era önskemål.

Lagkassan och lagkontot

Den traditionella lagkassan är ett privat bankkonto administrerat av en eller flera ledare i laget. Sollentuna FK vill med lagkonton avlasta dessa lagkassor och minska behovet för privatpersoner att hantera större summor. Lagkontona ersätter dock inte lagkassor fullt ut. Lagkassorna fungerar som en mindre handkassa för löpande utgifter, en funktion som lagkontot i nuvarande form inte kan hantera.

Lagkassan ska bygga på max 500 kr/spelare/år och täcka löpande utgifter som t.ex. utlägg för mat, domarkostnader, material osv.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub