Övergångspolicy

Sollentuna FK har under hösten 2019 tagit fram en ny version av övergångspolicy inom Sollentuna FK för spelare och ledare. Policyn har skickats på remiss till alla aktiva ledare i klubben som haft möjlighet att komma med inspel.

Grunderna i policyn är följande:

  • Spelare och vårdnadshavare måste på årsbasis ha rätt att välja vilken verksamhet man vill spela i.
  • Spelare och vårdnadshavare ska utbildas i vikten av att slutföra säsongen i sitt lag och att övergång sker i rätt period av året.
  • Spelare och vårdnadshavare ska utbildas i att göra långsiktiga och kloka beslut gällande vilket lag man vill spela i.
  • Klubbens ansvariga ska inte bedöma och besluta i frågor där vi inte har tillräckliga resurser att göra detta. Klubbens uppgift är istället att verka för att kommunikationen mellan lagen och respekten för varandras verksamhet stärks genom detta policydokument samt att få spelare och vårdnadshavare att följa policyn.

Ladda ner Sollentuna FK:s interna övergångspolicy för spelare och ledare här.

Klubbens interna policy harmoniserar med den övergångspolicy vi gemensamt undertecknat med 9 andra klubbar inom Samspel Stockholm.

Ladda ner Samspel Stockholms övergångspolicy för spelare och ledare här.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub