Träningstider

Allmänt

Sollentuna FK har över 120 lag i åldrarna 7 år till veteran som vi schemalägger träningstider åt. Klubben har en ambitiös målbild att lägga träningsscheman som är jämlika, jämställda och som tar våra lags önskemål med i beräkningen. Att schemalägga så många lag på massor av planer runt om i kommunen är ett stort arbete som sträcker sig året om. En majoritet av fotbollsplanerna i kommunen är kommunala anläggningar vilket även betyder att vi måste ta hänsyn till den fördelning som Sollentuna kommun gör och gällande principer.

En övervägande majoritet av plantiderna hyrs av Sollentuna kommun och dessa finansieras via medlemmarnas avgifter.

Vi hoppas att den information ni hittar nedan ska hjälpa er att förstå hur arbetet går till och vad som krävs av oss alla. Saknar ni någon information på denna sida får ni gärna höra av er till crippe@sollentunafk.se.


Senaste nytt

Senast uppdaterad: 2020-12-18


  Schemaprinciper

  • Vi arbetar i princip uteslutande med fasta träningsblock som är 75 minuter långa. Det innebär att de vanligaste träningstiderna är 16.30-17.45, 17.45-19.00, 19.00-20.15 och 20.15-21.30. Undantag görs för matcher och vissa naturgräsplaner.

  Till säsongen 2019 har klubben skapat ett grundschema som ska gälla hela året. Syftet med detta är att ge förutsättningar för lagen att planera hela säsongen samt att slippa göra om schemat inför Sanktan. Grundschemat är i sin tur uppdelat i två perioder, som huvudsakligen bygger på tillkomsten/avsaknaden av Vallens konstgräs samt naturgräsytor. Till detta kommer även schemat för fotbollshallen.

  • Period 1: Från 1/1 till cirka 1/4. Klubben har ej tillgång till Vallens konstgräs samt naturgräsytor. Alla trupper delar på befintliga tider på konstgräsytor. Träningstiderna kan påverkas av snö, läs mer på snörapporten.
  • Period 2: Från cirka 1/4 till cirka vecka 42-43. Klubben har tillgång till alla ytor vilket innebär att truppen kan A) möjligtvis få chans till större träningsytor eller B) möjlighet att justera träningstider. Grundschemat gäller dock och inga förändringar sker utan godkännande av Crippe och Sportchefer.
  • Sollentuna Fotbollshall: Vintertiderna gäller i huvudsak mellan veckorna 1-15. Därefter träder grundschemat in och gäller till ca: vecka 45 där schemat kan komma att förändras beroende på spelbarheten av planerna utomhus.
   Under vecka 45-52 har alla Akademilag (förutom de trupper som har sina träningar enligt grundschemat i fotbollshallen) och 11-mannalag träningsledigt för återhämtning och har då ingen tillgång till fotbollshallen. Övriga trupper i samma ålder har sin återhämtningstid 6, 7, 8, 10 & 11 då man får minskad tillgång till tider i fotbollshallen.
   Arbetet med fördelningen av tiderna i hallen görs av Sportrådet efter kommunen tilldelat fördelningen av alla tiderna i hallen i slutet på september.

  Principer för fördelning

  Sollentuna FK bygger på jämlikhet och jämställdhet och därför fördelas tiderna jämnt mellan trupperna utifrån följande principer:

  • Jämnt fördelade antal tider inom årskullarna och mellan pojk- och flicktrupperna. Antal tider utgår för olika årskullar från utbildningsplan och praktiska förutsättningar i kommunen.
  • Närhetsprincipen är viktig. Undantaget är äldre lag som kan få frångå närhetsprincipen för att ta sig till lediga 11-mannaplaner. Ju äldre man är, desto enklare har man att ta sig till andra delar av kommunen.
  • Möjlighet finns att få fler tider efter det att schemat lagts in till fullo på alla planer.


  Schema MyClub

  Sollentuna FK fördelar tiderna till trupperna via MyClub. Det innebär att det krävs att minst en ledare i varje trupp har inloggning och möjlighet att klicka på "Medlemsregister" och sedan på "Schema" (symbolen är en klocka i menyn). Där hittar trupperna sedan sina specifika tider för de olika idrottsplatserna. Trupperna kan dessutom se andras tider, lediga tider och tomma block, detta gör man genom att klicka i "alla objekt" istället för sin egen trupps namn i scrollistan.

  Viktigt att alla trupper avbokar eventuella fasta tider och strötider eftersom vi har stort tryck på träningstider.

  1. Vill ni under en längre tid inte använda en av era tider, meddela ansvarig i klubben. christian.greus@sollentunafk.se
  2. Har ni en enstaka tid som ni inte kommer använda, avboka den själva i MyClub.

  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub