Plan & lokalbokning

Bokning av tider i myclub för träning, träningsmatch eller möten i något av våra klubbrum

NYHET! 2021-02-09

Nu kan man även boka matcher på HIP1 till och med vecka 13.
OBS! Inga planer plogas under helgerna.

Under vinterperioden fram till Sanktans start har kommunen lagt över bokningen av helgtider på Sollentuna FK. Detta gäller från helgen vecka 4 och fram till vecka 13. Det som visas om "Obokat" i myclub är ledigt att boka in sig på. Detta gäller i nuläget på Norrvikens IP 1, Edsbergs sportfält 2 och 3. Alla önskemål om bokning sker enligt nedan och Endast via mail. Mailen besvaras i turordning.

Alla helgtider bokas via kommunens bokningsschema. Länk till bokningsschema
På Kärrdals BP är det myclub och StFF som gäller under perioden sanktan spelas annars bara myclub! Bokas av Crippe.
På Viby BP, Tegelhagens BP och SPF 5 gäller endast Myclub. Bokas av Crippe.
Bokning av tider för matchflyttar i Sanktan, se sidan för Matcher & Sanktan!


Önskan om bokning av extra tid mailas till crippe@sollentunafk.se enligt följande ordning.
1. Logga in i myclub och sök efter en ledig tid som passar er. Dubbelkolla även mot Stff på plan där sanktan spelas.
2. Maila önskan med följande fakta och uppställning: OBS! Alla mail besvaras i turordning så ett mail räcker!
Trupp:
Arena/Anläggning:
Vecka/or:
Dag + Datum:
Tid:
Aktivitet:
3. Dagtid innan kl. 16:30 på lovdagar och röda dagar bokas via kommunen.

Följande principer gäller för bokning:
1. Träningstider på vardagar gäller fastställda träningsblockens tidsintervaller. Helgtider gäller hel eller halvtimmesbokning.
2. Tider för träningsmatcher gäller tiderna för nya spelformerna. 5 mot 5-spel (>10år) 60min, 7 mot 7-spel (11-12år) 75min, 9 mot 9-spel (13-14år) 90min, 11 mot 11-spel (15år) 105min, 11 mot 11-spel (16-19år) 120min
OBS! Om man bokar träningstid och eller träningsmatch på helg som krockar med seriespel i sanktan så ligger det på ens eget ansvar att kolla om det har krockat och ens bokade tid är borttagen!


Bokning av strötider i kommunens inomhus-hallar/-gymnastiksalar

För att lättare hitta tider som passar den egna truppens storlek och dagar så kan man enkelt boka tider direkt via kommunens bokningsschema.
Länk till kommunens bokning
Sollentuna FK står för kostnaden vid bokning i salar/hallar där kostnaden är 40kr/tim
Tider i Fotbollshallen utanför de tider som klubben fått tilldelade och fördelat kan bokas direkt via kommunens bokningsschema men betalas av lagen själva genom lagkontot. Lag utan lagkonto kan inte boka dessa tider.


Nycklar, tag/blipp för inpassering planer/hallar

För att komma in i kommunens inomhus-hallar/-gymnastiksalar, inkl Sollentuna Fotbollshall på Norrvikens IP, krävs en tag/blipp. En sådan kan kvitteras ut på klubbens kansli på Edsbergs Sportfält. Kontaktperson är er sportchef eller Crippe Greus crippe@sollentunafk.se
Om en tag/blipp inte skulle fungera så ni inte kommer in, kontakta Idrottskonsulenterna på kommunen på 08-57921000 eller jouren på 08-57922891
Skapa engångskod (gäller endast fotbollshallen)
Engångskoden fungerar i 120min efter den har aktiverats vilket gör att ledare/spelare kan komma in i fotbollshallen utan blipp. Koden måste aktiveras vid varje träningstillfälle med blipp.
1. Blippa
2. Tryck *XXXX* X= valfri siffra. För att komma in nu så trycker man bara in de fyra sista siffrorna.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub