Uppstartsmöten P/F 2011

Syfte

Sollentuna FK låter under 2018 föräldrar ta över ansvaret för sina respektive P/F11-trupper (spelare födda 2011). Detta för att få igång bildandet av geografiska trupper inför säsongen 2019 (P/F8) där föräldrar tillsammans med klubben hjälps åt att skapa en organisation för att driva verksamheten kommande år. Anledningen till att vi startar truppbildandet redan innan sommaren är för att sprida ut arbetet med att starta drygt 20 trupper i varje årskull. På det sättet kan vi hjälpa alla nya trupper bättre. Om ni känner en osäkerhet kring vad som förväntas av er kontaktar ni mikael.thorstensson@sollentunafk.se.

Uppstartsmöten för spelare 2011

Den 31:a maj, 4:e juni och 5:e juni, kommer vi hålla uppstartsmöten för de föräldrar som vill engagera sig som ledare under höstens träningar. Ni kommer få träffa klubbchef Mikael Thorstensson samt vår chefstränare Christian Greus och vi kommer berätta kort om klubben samt ge er bästa möjliga förutsättningar att träna ert lag under hösten. Uppstartsmötena är indelade utifrån områdena i vår Knattefotbollsskola, det ger oss möjlighet prata mer detaljerat om ert område samt möjligheten för er att träffa ledare från lag i er närhet.

Alla tre möten har samma innehåll och genomförs i klubbrummet på Edsbergs sportfält, där även vårt kansli finns. Efter mötena är slut finns möjlighet för de ledare som vill att stanna kvar och inom respektive ledargrupp diskutera.

Torsdag 31:a maj kl. 18.30-20.00: Edsbergs sportfält, Kärrdal, Vaxmora och Sollentunavallen

Måndag 4:e juni kl. 18.30-20.00: Helenelund och Silverdal

Tisdag 5:e juni kl. 18.30-20.00: Norrviken, Viby och Töjnan

Anmälan sker via denna länk: https://member.myclub.se/pub/forms/4563/iMfBE8gg0e/

Anmälan tar vi in för att enklare kunna kommunicera med er som vill vara ledare samt anpassa lokalen beroende på antal deltagare. Var noga med att välja rätt datum utifrån vilket geografiskt område ni tillhör.

Besök vår nya webbshop på sollentunafkshop.se

Md vi rsollentunamindre
Md attundaekonomilogo
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub