Uppstartsmöten P/F 2010

Inledning

Sollentuna FK låter under hösten 2017 föräldrar ta över ansvaret för sina respektive P/F10-trupper. Detta för att få igång bildandet av geografiska trupper inför säsongen 2018 (P/F8) där föräldrar tillsammans med klubben hjälps åt att skapa en organisation för att driva verksamheten kommande år.

Under hösten 2017 har vi tre uppstartsmöten i Norrvikens skola, Edsbergs sportfält och Helenelundslundsskolan där alla våra blivande trupper kommer bli inbjudna.

Anledningen till att vi smygstartar truppbildandet direkt efter sommaren är för att sprida ut arbetet med att starta drygt 20 trupper i varje årskull. På det sättet kan vi hjälpa alla nya trupper bättre. Om ni känner en osäkerhet kring vad som förväntas av er innan våra officiella uppstartsmöten i oktober så kontaktar ni vår ansvariga chefstränare per.wiklundh@sollentunafk.se


MyClub

MyClub är klubbens administrativa verktyg för medlemsregister och hemsida/lagsidor. Via Myclub kommunicerar klubb och enskilda trupper med varandra. För att starta ett nytt lag i MyClub krävs följande:

  1. En kontaktperson för laget mailar sina personuppgifter (personnr, mail, mobil och adress) samt en lista med namn på de barn som är aktiva i er grupp till mikael.thorstensson@sollentunafk.se och cc:ar per.wiklundh@sollentunafk.se.
  2. Klubben startar ett lag i myClub med ert namn (t.ex F10 Kärrdal) och flyttar de spelare som är registrerade i vår Knattefotbollsskola till ert lag.
  3. Klubben registrerar kontaktpersonen i punkt 1 i laget och skickar ut inloggning. Den personen kan sedan lägga till nya medlemmar, spelare och ledare, samt ytterligare användare som behöver inloggning. Spelare som redan finns registrerade i vår Knattefotbollsskola kan klubben hjälpa till att flytta över.
  4. När laget är skapat i MyClub skapas även en laghemsida under fliken "7 år" där alla lagen finns samlade. Här kan spelare och föräldrar lätt se lagets kalender och träningstider.
  5. Klubben hjälper till med supportfrågor kring MyClub men läs gärna FAQ och instruktioner inne i systemet först.
Md sn rapport 2018
Md attundaekonomilogo
Md sollentunafk
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub