Sollentuna Football Games

Information SFG

Sollentuna FK har de senaste åren försökt utveckla Sollentuna Football Games till en 7- och 11-manna cup som ska locka såväl lokala som övernattande lag. Visionen har varit att bli en cup som konkurrerar med andra stora sommarcupen i perioden juni/juli. Till 2014 togs bland annat ett strategiskt beslut att flytta cupen till Vallentuna där det fanns en yta som kunde bli ett sammanhållet cupcentrum.

Inför 2015 har klubbens ledning och styrelse beslutat att lägga ner Sollentuna Fotboll Games. Vi anser inte att klubben har de resurser som krävs för att få cupen att växa till den storlek som krävs för att rättfärdiga de resurser som den tar i anspråk. I samband med detta har klubben även beslutat att i nuläget inte starta någon annan sommarcup utan att använda våra resurser till andra arrangemang samt fokusera på vår kärnverksamhet.

Sollentuna FK vill rikta ett stort tack till alla inblandade kring Sollentuna Fotboll Games, det arbete som har gjorts med cupen har varit föredömligt och vi hoppas att samma kraft och energi kommer riktas mot klubben andra arrangemang. Frågor om beslutet kring SFG kan ställas till klubbchef mikael.thorstensson@sollentunafk.se. Frågor om våra övriga cuper kan ställas till vår cupgeneral per.wiklundh@sollentunafk.se.
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Md lagstege492
Ny tränarutbildning från 2015, läs mer här.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub