Teamtränare & akademiträning

Teamtränare & Akademiträning

Följande text är hämtad från vår utbildningsplan.

7.5 Sportmodell – Teamtränare

2017 startade Sollentuna FK utbildningsprojektet "Team 2020". Syftet med projektet är att säkerställa och höja utbildningskvalitén i hela åldersgrupper, både hos spelare och ledare. Målbilden är att tränarteamen ska finnas i årskullarna F/P10, 11, 12 och 13.

Tränarteamen består av tränare som klubben rekryterar med sådan kunskap och erfarenhet att de kan bidra till de uppsatta målen i varje åldersgrupp. Teamtränarna är ett komplement till truppens egna ledare som tillsammans genomför träningen. Målbilden är att teamtränarna ska delta i träning vid minst ett tillfälle i veckan i varje geografisk trupp.

Teamträningarna följer en utbildningsplan som är upplagt i perioder om tre veckor som rullar på under hela säsongen. Upplägget följer samma tema och perioder varje år med stegrande nivå och instruktionspunkter anpassat efter ålder.

Teamtränarna rekryteras, utbildas och utvärderas av chefstränare i klubben. Teamtränarna är cirka 4 personer per team och årskull.

7.5.1 Akademiträning

Akademiträningen finns på P13 och är en extraträning i veckan som bedrivs av klubbens tränare och/eller teamtränare. Akademiträningen har som syfte att möta spelare med extra ambition och färdigheter samtidigt som den fungerar som en del i den process som leder fram till uttagning av en trupp 1 till P14. Eftersom det inte sker någon selektering av spelare till F14 samt att teamtränarna (se stycket ovan) fyller den funktionen som akademiträningen tidigare år haft, finns ingen anledning till akademiträningar i någon annan ålder än P13.

Klubben administrerar även träningsmatcher som en förberedelse inför trupp 1-uttagning till P14. Det är ansvarig chefstränare som tar ut vilka spelare som deltar i träningen. Indelningen är inte statisk utan roteras efter fastställda perioder på cirka 3-4 veckor. Chefstränare har rätt att bestämma hur många platser varje geografisk trupp får tillsätta. Till matcher ansvarar chefstränare för att kalla spelare och att en av klubben utsedd akademitränare coachar.

Slut på text från Utbildningsplan.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub