Akademiträning

Sportmodell – Akademiträning

Följande text finns att läsa även i vår "Utbildningsplan".

Akademiträningen har som syfte att ge spelare med intresse, ambition och färdigheter en progression i sin spelarutbildning från P/F12 tills dess att klubben nivåindelar en trupp 1 vid P14 eller samlar trupperna vid F15. Akademiträningen är en extra träning i veckan, ledd av klubbens tränare, dit spelare från de olika geografiska trupperna bjuds in. Vilka spelare som bjuds in är ansvariga chefstränare och tränare i de geografiska trupperna som ansvarar för. Målbilden är att erbjuda 25 % av årskullen möjlighet till denna träningsform.Akademiträning är ingen fast nivåindelad verksamhet, i dessa årskullar utgörs majoriteten av träningarna och matcherna året om av de geografiska truppernas verksamhet.


7.5.1 F12-14

På flicksidan kan akademiträningen ha tre olika former. Detta eftersom numerärt är flicktrupperna färre vilket ger klubben fler möjligheter.

1. Den genomförs enligt texten ovan, som en träning i veckan med utvalda spelare. Normalt sett innebär detta ett träningspass i veckan under perioden april-oktober. Ansvarig chefstränare tilldelar antal platser till varje geografisk trupp medan tränarna i den geografiska truppen ansvarar för vilka spelare som kallas. Chefstränare har dock alltid rätt att byta ut spelare och/eller kalla fler.

2. Den kan genomföras inom de geografiska trupperna, om klubben bedömer att chefstränaren eller akademitränaren har möjlighet att besöka alla trupper minst en gång i veckan

3. Den genomförs inte alls om klubben anser att trupperna redan har externa tränare av sådan kvalité att akademiträning anses överflödig.


7.5.2 P12

På pojksidan, P12, erbjuds 3-4 träningspass per vecka med klubbens akademitränare vilket innebär att 50-60 spelare varje vecka (perioden april-oktober) möjliggörs denna träning. Det är ansvariga tränare i geografiska trupperna som med stöd av chefstränare tar ut vilka spelare som deltar i träningen, utifrån antal tilldelade platser för truppen. Indelningen är inte statisk utan roteras efter fastställda perioder på cirka 3-4 veckor. Chefstränare har rätt att bestämma hur många platser varje geografisk trupp får tillsätta. Akademiträningarnas innehåll ska baseras på årskullens prioriterade utbildningsinnehåll.


7.5.3 P13

Till P13 sker en progression i akademiträningen genom att klubben även administrerar ett seriespel/träningsmatcher som en förberedelse inför trupp 1-uttagning till P14. Det är ansvarig chefstränare tillsammans med ansvariga tränare i geografiska trupperna som tar ut vilka spelare som deltar i träningen. Indelningen är inte statisk utan roteras efter fastställda perioder på cirka 3-4 veckor. Chefstränare har rätt att bestämma hur många platser varje geografisk trupp får tillsätta. Till matcher ansvarar chefstränare för att kalla spelare och att en av klubben utsedd akademitränare coachar.


Md sn rapport 2018
Md attundaekonomilogo
Md sollentunafk
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub