Styrdokument - SFK-modellen

Välkommen till SFK-modellen, klubbens struktur för att ordna våra styrande dokument överskådligt för våra medlemmar. SFK-modellen bygger på tre nivåer som ni hittar här under.

Sollentuna FK:s stadgar kan ses som det skelett som utgör grunden för klubben. Vår stadgar förklarar och fastställer den föreningsdemokratiska ordningen i vår klubb. Ni hittar vår stadgar här (pdf).


Nivå 1

Nivå 1 är de tre dokument som är våra främsta styrdokument, de dokument som verksamheten i klubben bygger på.

DokumentBeskrivning och länk
UTBILDNINGSPLANUtbildningsplanen är det dokument där vi samlar alla riktlinjer för vår sportsliga verksamhet. Det är ett stort dokument som innehåller många delar och som inför varje säsong uppdateras och fylls på. Ambitionen med dokumentet är att förutom att bara beskriva hur vi organiserar våra trupper, även berätta hur vår fotbollsutbildning går till.

Utbildningsplan 2018 (pdf)

Spelarutbildningen i vår utbildningsplan bygger på Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan, den som är intresserad kan fördjupa sig i denna. SvFF Spelarutbildningsplan (pdf) SvFF Spelarutbildningshemsida
SPELIDÉDetta dokument är nytt för 2016 och beskriver mer detaljerat vår spelidé. Dokumentet utgår från vad vi vill uppnå i 11-mannafotboll men är även nyttigt för tränare och ledare i yngre årskullar.

Fotboll från knatte till veteran (pdf, version april 2016)
VÄRDEGRUNDKlubbens officiella värdegrund, Sollentunavägen, som innehåller de ledord och riktlinjer som vår verksamhet bygger på. Värdegrunden är uppbyggd efter ledord samt innehåller riktlinjer för hur spelare, ledare och föräldrar förväntas agera i vår verksamhet.

Sollentunavägen (pdf, version 20151102)

Sollentuna FK följer även Riksidrotts-förbundets "Idrotten vill" samt Svenska fotbollförbundets "Spela, lek och lär". Idrotten vill (pdf) Spela, lek och lär (pdf)
VERKSAMHETSPLANStyrelsen och sportsligt ansvariga tar inför varje verksamhetsår fram en verksamhetsplan med vision och mål för klubben. Verksamhetsplanen ska ses som ett dokument som lyfter fram prioriterade områden under säsongen, den harmoniserar alltid med utbildningsplan och värdegrund.

Verksamhetsplan 2017 (pdf)

Nivå 2

Nivå 2 är allmänna policydokument som täcker delar av våra verksamhet där klubben vill ge medlemmarna tydlighet vad som gäller. Oftast är dessa policydokument utdrag ur utbildningsplanen som vi lyft ut för att öka tydligheten och möjligheten för alla medlemmar att ta del av dessa.

Nivåanpassning- och indelning Spelar- och ledarrekrytering Teamtränare (hemsida)
Beskriver två viktiga begrepp i vår fotbollsutbildning och vad den innebär för organisationen av våra trupper från viss ålder. Ni finner denna text i vår Utbildningsplan 2018 under 7.4. Beskriver vår policy för spelarrekrytering samt ledarrekrytering och ledarnas utbildningskrav. Här hittar ni information om hur spelare, ledare och föräldrar ska agera vid t.ex internrekrytering. Texten finns i vår Utbildningsplan 2018 under 7.7 Beskriver idén med hur våra teamtränare fungerar samt akademiträning i årskullen P13. Denna text finns i utbildningsplanen men finns även under "Medlemsinformation" för enklare access för föräldrar, spelare och ledare samt för att vi regelbundet lägger ut information om pågående träning.


Nivå 3 - Medlemsinformation

På hemsidan finns även en kategori som heter Medlemsinformation. Där samlar vi riktlinjer och policys från vår verksamhet på ett modernt och smidigt sätt. De riktlinjer som finns där är lika fastslagna som dokument här ovan men möjligheten att få access till dessa via dator och mobil samt nå åt med uppdateringar gör detta till en bättre lösning än dokument i word och pdf-format. Saknar ni en policy eller information om vår verksamhet, kontakta oss gärna.


Ansvarig

Ansvarig för innehållet på denna sida är klubbchef mikael.thorstensson@sollentunafk.se. Maila gärna om ni saknar något eller om länkar inte fungerar.

Md sk rmavbild 2018 08 03 kl. 16.44.59
Besök vår nya webbshop på sollentunafkshop.se

Besök vår nya webbshop på sollentunafkshop.se

Md vi rsollentunamindre
Md attundaekonomilogo
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub