Idrottsplatser

Allmänt

Sollentuna FK har ett flertal anläggningar runt om i kommunen som erbjuder olika former av planer och lokaler. Läs mer här om vart du kan hitta oss. Är du intresserad av träningstider? Information om dessa hittar ni som en egen flik under Medlemsinformation.


Konstgrässkötsel och mål

Sollentuna FK har som ansvar att sköta konstgräsen. Det gör vi genom att köpa in tjänster från Sollentuna kommun, som har utbildad personal och maskiner. Konstgräsen sköts efter ett schema som läggs på årsbasis i samråd mellan klubben och kommunen. Olika insatser som harvning, borstning och dammsugning av planerna genomförs under vår, sommar och höst.

Skötsel av våra mål och målnät sköts är klubbens ansvar. Reparation och inköp av mål görs av klubben. Att byta målnät ett tidskrävande arbete där tyvärr mycket av slitaget görs av skolelever och vid spontanfotboll. Huvudsakligen är det klubbens driftansvarige, Thure Engvall, som byter målnäten i den takt vi hinner med. Ni får gärna tipsa Thure om målen ser dåliga ut så försöker vi åtgärda det snarast.

Drift och städning

De flesta av våra idrottsplatser har så kallad föreningsdrift. Det innebär att klubben ska sköta kringytor vid planerna samt lokaler som omklädningsrum, möteslokaler m.m. För detta får klubben ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Resurserna för föreningsdriften är begränsade och klubben gör så gott vi kan. Det är viktigt att påpeka att alla medlemmar har ett ansvar i föreningsdriften; att hålla rent och snyggt kring sina träningar och matcher samt att påkalla för klubbens personal om något behöver åtgärdas.


Våra idrottsplatser


Edsbergs sportfält

Besöksadress: Ribbings väg 50 B, 192 05 Sollentuna. Ta buss 607 till hållplatsen Flintlåsvägen.

På Edsbergs sportfält finns vårt kansli, i en av byggnaderna vid gräsfältet. Här finns även två konstgräsplaner, en 11-manna och en 7-manna. Det stora gräsfältet vid kanslibyggnaden har dessutom en 11-manna gräsplan samt stora kringytor som nyttjas vid cuper och knatteverksamhet. Här finns även ett klubbrum och cafeteria som kan användas av våra lag. Läs mer om våra cafeterior under fliken "Våra idrottsplatser" och "Cafeterior".

Senaste driftnytt (14/7-2016)

 • De allmänna omklädningsrummen på Edsbergs sportfält har renoverats under våren 2016 och är klara att använda.
 • Det gamla konstgräset från Sollentunavallen ligger numera på Edsbergs sportfält. Vi har under sommaren 2016 fixat avbytarbåsen på den planen och byggt två passningskvadrater som kan användas i träning.
 • Staketet kring konstgräsen är hårt åtgånget på sina håll, framför allt av snöröjning men även av skadegörelse. Vi arbetar för att få kommunen att laga dessa under hösten 2016.


Sollentunavallen

Besöksadress: Strandvägen 65, 191 35 Sollentuna. Detta gäller nedre entrén. Övre entrén är Sollentunavägen och busshållplats Sollentunavallen.

Sollentunavallens gräsplan är match- och träningsarena för vårt herrlag under tävlingssäsong. Här finns även en temporär konstgräsyta som läggs ut halvårsvis och används mellan april-oktober. På anläggningen, som delas med friidrott, ishockey och bandy, finns ett klubbrum som delas med hockeyn. Sollentunavallen ägs och sköts av kommunen.

Senaste driftnytt (14/7-2016)

 • Sollentunavallen har nu fått sitt nya mobila konstgräs. Kommunen arbetar under 2016 med att renovera läktaren och även byta ut staketet runt hela planen.


Norrvikens IP

Besöksadress: Strandpromenaden, 192 66 Sollentuna.

Norrvikens IP har en 11-manna konstgräsplan samt klubbrum och en kanslibyggnad. Kansliet används inte längre utan personalen sitter numera på Edsbergs sportfält. Cafeterian är öppen regelbundet och vi hoppas inom kort kunna kommunicera när fotbollshallen ska börja byggas på grusplanen.

Senaste driftnytt (14/7-2015)

 • Arbetet med fotbollshallen på Norrvikens IP fortgår, om än i något lägre fart än vad klubben hade hoppats på. Kommunen har meddelat att hallen ska byggas, det finns ett giltigt bygglov som kommer användas oavsett de boende eller Trafikverkets åsikter. Inom kort hoppas vi att markarbetena startar på allvar, i nuläget har man röjt runt ytan och plockat bort bland annat belysning.
 • Arbetet med hallen kan i framtiden påverka nuvarande konstgräsplan. Vi återkommer med information om detta när vi vi vet mer.


Helenelunds IP

Besöksadress: Kummelbyvägen 12, 191 40 Sollentuna.

Helenelunds IP är tillsammans med Edsbergs sportfält vår största anläggning med två konstgräsplaner, 11-manna och 7-manna. Här finns även omklädningsrum för damlag och möteslokal. Cafeterian är öppen regelbundet, se separat sida.

Senaste driftnytt (14/7-2016)

 • Under sommaren har cafeterian vandaliserats utvändigt. Kommunen ska åtgärda detta så fort som möjligt.
 • Var noggranna med att inte lämna värdesaker i omklädningsrummen på HIP. Tyvärr har stölder förekommit under 2016, nyckelsystemet med taggar hanteras av kommunen och vi har påpekat problemet.


Kärrdals BP

Besöksadress: Rösjöbadet (camping)

Kärrdals BP är vår senaste konstgräsplan med en 11-manna plan som även är kritad för 9-mannaspel. Planen är vackert belägen vid Rösjön och här finns tillgång till ett klubbrum.

Senaste driftnytt (17/4-2016)

 • Alla omklädningsrum ska nu vara återställda efter den fuktskada som gjort huset obrukbart under 2015. Vi ber alla lag som använt klubbrummet som förvaring att flytta era bollar och annat material till förråden.
 • Ett nytt högre staket på långsidan mot Rösjön har satts upp under våren 2016.


Tegelhagens BP

Besöksadress: Skogstorpsvägen 370

Tegelhagen är en 7-manna konstgräsplan belägen i södra delarna av kommunen, mellan Helenelund och Silverdal.

 • Tegelhagens BP kommer under sommaren 2016 försvinna eftersom skolan ska renoveras och ytan användas för det. En ersättningsplan kommer byggas i Silverdal. Läs allt om detta här.


Viby BP

Besöksadress: Kornettvägen, 191 50 Sollentuna

Viby BP är en 7-manna konstgräsplan belägen i området Viby, ovanför Norrviken.

Senaste driftnytt (8/2-2016)


Övriga ytor

Förutom ovan nämnda konstgräs finns det både naturliga gräsytor och grusytor som används i vår verksamhet, huvudsakligen på sommarhalvåret. Exempel på dessa är Töjnan, Vaxmora, Edsviken, Silverdal med flera. Gräsytorna som används till träning försöker vi regelbundet klippa under sommarhalvåret.

Md sn rapport 2018
Md attundaekonomilogo
Md sollentunafk
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub