Träningstider

Nyhet! Omläggning av konstgräs

Vecka 47 öppnar båda planerna på sportfältet fullt ut. Det är allas ansvar att vi tillsammans tar hand om våra nya planer så de fortsätter att hålla den höga kvalité de har idag. Cyklar ska parkeras utanför planen, skräp kastas i papperskorgarna och skulle någon missa papperskorgen så hjälps vi åt att plocka upp det och lägga i närmaste papperskorg. Inga mål får lämnas kvar mitt på planen utan ska flyttas ut utanför linjen på asfalten på anläggningens mitt. Detta för att planen lättare ska kunna underhållas och bibehålla sin kvalité längre.

Under veckorna 42-48 läggs konstgräsen om på Sportfältet och Norrvikens IP. De lag som påverkas av detta har istället fått tider i fotbollshallen under denna period.

Kontakt

Ansvarig för plantider och lokalbokningar i Sollentuna FK är Christian Greus (christian.greus@sollentunafk.se). Christian ansvarar även för att denna sida är uppdaterad.

Allmänt

Med MyClub som plattform hoppas klubben kunna effektivisera administrationen och kommunikationen kring våra träningstider ytterligare. Träningstider fördelas av klubben i största möjliga mån efter de önskemål som lagen skickat in. Att fördela tider på våra idrottsplatser är en komplext pussel där flera faktorer spelar in. Följande principer gäller i nuläget (2018-11-15).

Grundschema

Till säsongen 2019 har klubben skapat ett grundschema som ska gälla hela året. Syftet med detta är att ge förutsättningar för lagen att planera hela säsongen samt att slippa göra om schemat inför Sanktan. Grundschemat är i sin tur uppdelat i två perioder, som huvudsakligen bygger på tillkomsten/avsaknaden av Vallens konstgräs samt naturgräsytor. Till detta kommer även schemat för fotbollshallen.

 • Period 1: Från 1/1 till cirka 1/4. Klubben har ej tillgång till Vallens konstgräs samt naturgräsytor. Alla trupper delar på befintliga tider på konstgräsytor. Träningstiderna kan påverkas av snö, läs mer på snörapporten.
 • Period 2: Från cirka 1/4 till cirka vecka 42-43. Klubben har tillgång till alla ytor vilket innebär att truppen kan A) möjligtvis få chans till större träningsytor eller B) möjlighet att justera träningstider. Grundschemat gäller dock och inga förändringar sker utan godkännande av chefstränare.
 • Sollentuna Fotbollshall: Tiderna gäller mellan veckorna 1-15. Därefter träder grundschemat in och gäller till ca: vecka 45
  Under vecka 48-51 har alla Akademilag och 11-mannalag träningsledigt och har då inte tillgång till fotbollshallen.

Träningsblocken

Klubbens verksamhet växer och för att få in tillräckligt med träningstider och maximera nyttjandet av planerna har klubben bestämt följande system från 2018:

 • Från och med 2018 kommer träningstiderna att förändras till fyra block utan överlappande tid.
 • Blocken som gäller är 16:30-17:45, 17:45-19:00, 19:00-20:15 samt 20:15-21:30.
 • Uppvärmningen sker UTANFÖR planen och utan boll om man inte kommer överens ledare/lag emellan.

Principer för fördelning

Sollentuna FK bygger på jämlikhet och jämställdhet och därför fördelas tiderna jämnt mellan trupperna utifrån följande principer:

 • Jämnt fördelade antal tider inom årskullarna och mellan pojk- och flicktrupperna. Antal tider utgår för olika årskullar från utbildningsplan och praktiska förutsättningar i kommunen.
 • Närhetsprincipen är viktig. Undantaget är äldre lag som kan få frångå närhetsprincipen för att ta sig till lediga 11-mannaplaner. Ju äldre man är, desto enklare har man att ta sig till andra delar av kommunen.

Schema MyClub

Sollentuna FK fördelar tiderna till trupperna via MyClub. Det innebär att det krävs att minst en ledare i varje trupp har inloggning och möjlighet att klicka på "Schema" (symbolen är en klocka i menyn). Där hittar trupperna sedan sina specifika tider för de olika idrottsplatserna. Trupperna kan dessutom se andras tider, lediga tider och tomma block. Ansökan om att använda avbokade strötider görs till er chefstränare.

Viktigt att alla trupper avbokar eventuella fasta tider och strötider eftersom vi har stort tryck på träningstider.

 1. Vill ni under en längre tid inte använda en av era tider, meddela ansvarig i klubben.
 2. Har ni en enstaka tid som ni inte kommer använda, avboka den i MyClub.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub