Träningstider

Allmänt

Med MyClub som plattform hoppas klubben kunna effektivisera administrationen och kommunikationen kring våra träningstider ytterligare. Träningstider fördelas av klubbens chefstränare, i samråd med ansvariga ledare för våra lag. Att fördela tider på våra idrottsplatser är en komplext pussel där flera faktorer spelar in. Följande principer gäller i nuläget (2017-12-12).

Grundschema

Till säsongen 2018 har klubbens chefstränare skapat ett grundschema som ska gälla hela året. Syftet med detta är att ge förutsättningar för lagen att planera hela säsongen samt att slippa göra om schemat inför Sanktan. Grundschemat är i sin tur uppdelat i två perioder, som huvudsakligen bygger på tillkomsten/avsaknaden av Vallens konstgräs samt naturgräsytor. Till detta kommer även schemat för fotbollshallen.

  • Period 1: Från 1/1 till cirka 1/4. Klubben har ej tillgång till Vallens konstgräs samt naturgräsytor. Alla trupper delar på befintliga tider på konstgräsytor. Träningstiderna kan påverkas av snö, läs mer på snörapporten.
  • Period 2: Från cirka 1/4 till cirka vecka 42-43. Klubben har tillgång till alla ytor vilket innebär att truppen kan A) möjligtvis få chans till större träningsytor eller B) möjlighet att justera träningstider. Grundschemat gäller dock och inga förändringar sker utan godkännande av chefstränare.
  • Sollentuna Fotbollshall: Tiderna gäller mellan veckorna 1-15. Därefter träder grundschemat in och gäller till ca: vecka 45

Träningsblocken

Klubbens verksamhet växer och för att få in tillräckligt med träningstider och maximera nyttjandet av planerna har klubbens chefstränare bestämt följande system från 2018:

  • Från och med 2018 kommer träningstiderna att förändras till fyra block utan överlappande tid.
  • Blocken som gäller är 16:30-17:45, 17:45-19:00, 19:00-20:15 samt 20:15-21:30.
  • Uppvärmningen sker UTANFÖR planen och utan boll om man inte kommer överens ledare/lag emellan.

Principer för fördelning

Sollentuna FK bygger på jämlikhet och jämställdhet och därför fördelas tiderna jämnt mellan trupperna utifrån följande principer:

  • Jämnt fördelade antal tider inom årskullarna och mellan pojk- och flicktrupperna. Antal tider utgår för olika årskullar från utbildningsplan och praktiska förutsättningar i kommunen.
  • Närhetsprincipen är viktig. Undantaget är äldre lag som kan få frångå närhetsprincipen för att ta sig till lediga 11-mannaplaner. Ju äldre man är, desto enklare har man att ta sig till andra delar av kommunen.

Schema MyClub

Sollentuna FK fördelar tiderna till trupperna via MyClub. Det innebär att det krävs att minst en ledare i varje trupp har inloggning och möjlighet att klicka på "Schema" (symbolen är en klocka i menyn). Där hittar trupperna sedan sina specifika tider för de olika idrottsplatserna. Trupperna kan dessutom se andras tider, lediga tider och tomma block. Ansökan om att använda avbokade strötider görs till er chefstränare.

Viktigt att alla trupper avbokar eventuella fasta tider och strötider eftersom vi har stort tryck på träningstider.

  1. Vill ni under en längre tid inte använda en av era tider, meddela chefstränare.
  2. Har ni en enstaka tid som ni inte kommer använda, avboka den i MyClub.
Md sn rapport 2018
Md attundaekonomilogo
Md sollentunafk
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub