Styrelse & valberedning

Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå årsmötet vilka personer som ska väljas till styrelsen. Nuvarande ordförande för valberedningen är Peter Zacke och övrig ledamot är Alf Buhre.

Sollentuna FK och FF väljer varje årsmöte en styrelse som ska leda klubbens arbete för kommande verksamhetsår. Hur årsmötet fungerar och vad du som medlem kan påverka läser du enklast i vår stadgar.


Styrelsen

Styrelsen 2017 består av en ordförande, sex ordinarie ledamöter samt en suppleanter. Kontaktuppgifter till vår styrelse hittar du som medlem via MyClub eller så kontaktar ni mikael.thorstensson@sollentunafk.se så hjälper vi er.

Sollentuna FK:s styrelse leds av ordförande samt har inom styrelsen utsett vice ordförande, kassör och sekreterare (se nedan). Förutom dessa roller har styrelsen valt att organisera sig i fyra råd/kommittéer:

Sportråd dam & flick: Marie Rosén, Avin Kadir och Maria Eriksson.

Sportråd herr & pojk: Jonas Riedel, Peder Oxhammar, Fredrik Mella, Wahida Hörnberg och Baard Eilerstsen.

Marknad/sponsorråd: Ulrika Berglund, Baard Eilerstsen.

Anläggningsråd: Peder Oxhammar


Peder Oxhammar, ordförande - vald av årsmötet 2017 för ett år.
Peder är en av de mer rutinerade styrelsemedlemmarna som varit med sedan sammanslagningen och även suttit med i Sollentuna Fotboll IF:s styrelse. Peder ansvarar för vår anläggningskommitté och sitter med i sportråd herr/pojk. Han gör 2017 sitt andra år som ordförande.


Marie Rosén, ledamot och vice ordförande - vald av årsmötet 2016 för två år.
Marie är också en rutinerad styrelsemedlem som varit med sedan sammanslagningen och tillbaka i Sollentuna Fotboll IF. Marie har tidigare varit lagledare för damlaget i division 2 och är medlem i sportråd dam/flick samt vice ordförande.
Fredrik Mella, ledamot och kassör - vald av årsmötet 2017 för två år.
Fredrik valdes in i styrelsen 2014 som suppleant. Vid årsmötet 2015 valdes han för två som ordinarie ledamot. Fredrik har två söner som spelar i Sollentuna FK, båda i P04 Kärrdal. Fredrik sitter med i sportrådet herr/pojk och 2017 valdes han om och är numera föreningens kassör.
Jonas Riedel, ledamot - vald av årsmötet 2016 för två år.
Jonas har varit med i styrelsen sedan sammanslagningen och även längre tillbaka i tidigare Sollentuna Fotboll IF. Idag har han ett barn i verksamheten, i F04 Nord. Jonas sitter med i sportrådet herr/pojk.
Ulrika Berglund, ledamot och sekreterare - vald av årsmötet 2016 för två år. Sekreterare i föreningen och har ett barn i P02.
Baard Eilertsen, ledamot - vald av årsmötet 2016 för två år.

Maria Eriksson, ledamot - vald av årsmötet 2017 för ett år.
Avin Kadir, suppleant - vald av årsmötet 2017 för ett år.
Avin valdes in i styrelsen redan 2014 som suppleant och fortsätter det uppdraget även 2015 och 2017. Avin är aktiv som ledare i vår Knattefotbollsskola där hon deltagit i många år. Avin är med i sportråd dam/flick.


Revisorer

Föreningen har två stycken revisorer, valda av årsmötet 2017. Lars Ode är ekonomisk revisor medan Ulf Petersson är verksamhetsrevisor. Till suppleant valdes Sven Lundqvist.

Md sn rapport 2018
Md attundaekonomilogo
Md sollentunafk
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub