Årsmöte

Årsmöte 2018

Sollentuna FK/FF kallar härmed till årsmöte den 19/3 kl. 18.30 på Edsbergs sportfält (klubbrum). Årsmötet genomförs för både Sollentuna FK och FF i vanlig ordning. Motioner/förslag från medlem ska ställas till styrelsen senast tre veckor innan årsmötets genomförande, dessa skickas till mikael.thorstensson@sollentunafk.se.

Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga via mikael.thorstensson@sollentunafk.se senast en vecka innan årsmötet.

Årsmötet regleras av vår stadgar som ni hittar här, https://php.myclub.se/myclubfiler/klubbar/2622/Stadgar%20SFK%202013%201.pdf

För att kunna planera för rätt lokal uppskattar vi om ni anmäler er till årsmötet i förväg, det gör ni via denna länk, https://member.myclub.se/pub/forms/4252/NSVmzeC3Mr/

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens resultat - och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av översiktlig verksamhetsplan och budgetmål
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett eller två år;
b) övriga ledamöter i styrelsen;
c) en eller tvåsuppleant(-er)
d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) en ordförande och en övrig ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
13. Övriga frågor
Beslut i fråga får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Hälsningar,

Styrelsen i Sollentuna FK/FF genom klubbchef Mikael Thorstensson

Årsmöte 2017

Sollentuna FK och FF genomförde årsmöten måndagen den 6:e mars kl. 19.00 på Scandic Star Hotell i Sollentuna centrum. Kallelse skickades ut per mail den 30/1-2017 samt annonserades på hemsidan. Vad som gäller inför årsmöten regleras i våra stadgar som ni hittar här.

Verksamhetsberättelse, årsbokslut, årsmötesprotokoll och revisionsberättelse kan medlemmar få genom att maila till klubbchef mikael.thorstensson@sollentunafk.se.

Vi tackar Scandic Star Sollentuna för att vi fick använda deras lokaler till vårt årsmöte. Läs mer om styrelsen som blev vald samt valberedning och revisorer på sidan "Styrelse och valberedning" under "Medlemsinformation".


Md sn rapport 2018
Md attundaekonomilogo
Md sollentunafk
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub