Snörapport

Snörapporten finns för att så smidigt som möjligt informera medlemmar om statusen på våra konstgräsplaner. Här under kan ni läsa senaste information om snöläget vintern 2017/2018. Eftersom Sollentuna Fotbollshall numera tillgodoser ett visst behov av vinterplaner minska vår snöröjning något under detta år. Ni kan läsa mer om vilka planer vi prioriterar här nedtill.

Status planer

Vi försöker senast 15.00 varje dag ge besked om planernas status.

Senast uppdaterad: 22/3 kl. 15:30

Signatur: Frank

Edsbergs sportfält 11 -öppen

Edsbergs sportfält 9 - stängd

Edsbergs sportfält 7 - stängd

Norrvikens IP - öppen men hård å snöig å is på sina ställen.

Helenelunds IP 11 - öppen - plogad is på kanterna

Helenelunds IP 7 - öppen- plogad isig

Kärrdals BP - öppen-

Silverdals BP - öppen

Viby BP - stängd


Öppen = Planen är snöfri och har plogats nyligen. Observera att planerna kan vara hala.

Exempel 1: Planen är naturligt snöfri eller att vi innan deadline, 15.00 har fått bekräftat att planen är skottad.

Stängd = Planen är ej snöröjd och kommer inte snöröjas förrän angivet datum. Saknas datum är planen stängd tillsvidare.

Exempel 1: Tisdag 3:e februari kl. 15.00 tittar ni på snörapporten och ser att planen är stängd men att snöröjning är planerad till samma kväll, 3/2. Det betyder att vi hoppas att planen hinner snöröjas innan kvällens träningar men vi kan aldrig garantera något. Om snön ligger var på planen råder träningsförbud.

Exempel 2: Fredag 6:e februari kl. 15.00 tittar ni på snörapporten och ser att planen är stängd och att snöröjning är beställd till måndag 9/3. Det innebär att vi inte kan/vill snöröja planen inför helgen och att planen är stängd. Har ni träning måndag den 9/3 gäller samma princip som i exemplet ovan.

Exempel 3: Om en plan är stängd tillsvidare innebär det med stor sannolikhet att vi har blivit tvungna att prioritera planer och att det kommit mycket snö. Det kan t.ex innebära att en mindre plan som Viby stängs tillsvidare eftersom vår resurser bara mäktar med de större planerna. Vi försöker dock att så fort som möjligt sätta ett datum för snöröjning.

Snöröjningsprinciper

Följande principer bestämmer vår snöröjning:

  • Sollentuna FK får bidrag från kommunen för att snöröja. Storleken på detta bidrag avgör våra möjligheter att hålla planerna öppna.
  • Perioden fram till årsskiftet snöröjer/plogar vi ej/sällan. Det innebär att planerna antingen stängs tills dess att snön smälter undan eller att planerna stängs fram till årsskiftet.
  • Perioden januari till mars plogar vi huvudsakligen Helenelunds IP och Edsbergs sportfält. I mån av tid och ekonomi även Norrvikens IP, Kärrdals BP, Viby och Tegelhagen. Klubben har inte maskiner för att snöröja alla planer utan anlitar entreprenörer, dessa arbetar givetvis i prioriteringsordning där av förklarliga skäl gator/trottoarer är prioriterade framför fotbollsplaner.
  • Vid kraftiga snöfall och där prognoserna visar på långvarigt snöfall i större mängder plogar vi givetvis inte planerna, det är slöseri med resurser och pengar för alla.
  • Är planerna stängda gäller det all form av verksamhet. Om spelare eller lag trampar ner snö som fallit på planerna och det sedan fryser på blir det mycket svårare att ploga. Vi ber därför alla lag att respektera stängda planer och använda sunt förnuft.
  • Att skotta planerna själva är givetvis helt ok men tänk på att skotta snön ut från planen och att inte bygga upp snövallar på konstgräset. Snövallar som fryser är svåra att ploga och kan skada planerna.
  • Ta bort målen från planerna när ni har tränat så vi kan snöröja.

Kontakt

Huvudansvar för snöröjning/plogning har vår driftansvarige, thure.engvall@sollentunafk.se. Thure prioriterar tillsammans med entreprenörer vilka planer som ska plogas och i vilken omfattning. Även klubbens chefstränare försöker ha en uppdaterad bild av träningsförhållandena på planerna.

Md sn rapport 2018
Md attundaekonomilogo
Md sollentunafk
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub