P07 Helenelund

Mötes anteckningar föräldramöte

Publicerad 2017-09-24 14:24

Närvarande: Nic Ramsten (Arvid ), Anders Fridolf (Alvin), Olof Norstedt (Ludvig), Mattias Kuldkepp (Simon), Arne Stroff (Birk), Maria Liljenberg (Felix), Peter Eriksson (Alexander), Erica Arverud (Filip, Mattias Bergfäldt (Erik), Maria Norrman (Samuel), Gerd Klingström & Daniel Azzarri (Walter), Magnus Agrell (Zion), Petter Olbe (Hugo) och Anna Svensson (Samuel).

Mötet öppnades av Lagledare Nic som passade på att gå igenom klubbens mål och vision igen.

Sedan fortsatte mötet med att Mattias K berättade om träningar och tankar kring träning för hösten. Mattias bad också oss föräldrar att fundera på vilken ambition vi ska ha i laget. På mötet bestämdes att lagledningen tar ett förslag på ambitionsnivå och kommunicera ut detta till alla föräldrar, denna kommunikation kommer att beskriva en målbild för ambitionsnivån, och vad som kommer att krävas av våra barn samt oss föräldrar för att vi ska uppnå detta.

Mattias tog också upp möjligheten att ta hjälp av externa och erfarna tränare. Föräldramötet tyckte det var en bra idé och bad Mattias att ta reda på mer om detta. Den stora frågan blir troligen hur ofta och vad det kommer att kosta. Lagledningen återkommer i denna fråga.

Tegelhagen kom upp som diskussion igen, det visar sig att spelare i Tegelhagen som nu går på Helenelundsskolan uttrycker att dom är bättre än våra pojkar på raster, detta är förstås beklagligt men inget som klubben hanterar lika lite som om barnen har åsikter om vilket fotbollslag som är bäst. Dessa frågor bör hanteras av föräldrar och om nödvändigt av skolan.

I samband med detta förklarade Mattias igen att det inte finns någon forskning som stöder att barn som tränar i "bättre" lag har större möjlighet att bli bra i framtiden, utan troligen tvärtom, det är mer sannolikt att dom slutar spela fotboll tidigare, varför klubben har som mål och vision att våra barn ska ha kul, och utvecklas som både människor och spelare. Se mål och vision för mer info.

Det kom också upp förslag på att åka på fler cuper än bara S:t Eriks cupen, Lagledningen tar tag i denna fråga och undersöker vilka cuper som vi kan anmäla oss till och utreder också hur vi ska finansiera dessa cuper, en enkät kommer att skickas ut för att diskutera huruvida vi ska sälja bingolotter eller finansiera detta på annat sätt.

Kvitton på kostnad för domare när vi har hemma match kan ges till kassör, Mattias B, vid tillfälle så säkerställer han att ni får ersättning för detta.

Lagledningen ska också titta över det generella behovet av information och kommunikation inför matcher och träningar. Mer info kring detta kommer.

Förändring i Lagledning:

Peter Eriksson går in och stöttar Arne med web och information och kommunikation.

Lagledning kommer att presenteras och hemsidan uppdateras i sin helhet efter lagledarmötet i början av oktober.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub