Information fotbollshallen

Publicerad 2017-09-20 18:48
21319147 1868114899871065 9000849838318738244 o
Om drygt en vecka invigs fotbollshallen och intresset kring hallen är förstås stort från många av våra medlemmar. Här kommer information om hallen och hur vi tänker kring träningstider.

Fotbollshallen invigs torsdag den 28:e september, en invigning som kommunen anordnar och som Sollentuna FK givetvis kommer vara en del av. Läs mer om invigningen här.

Det största intresset för hallen handlar givetvis om hallens nyttjande och hur Sollentuna FK kommer fördela tider. Här kommer några allmänna punkter kring dessa frågor:

  • Fotbollshallen är en fullstor 11-manna plan med linjering för 11-manna och markeringar för övriga spelformer. Den innehåller inga läktare eller andra kringutrymmen utan är enbart en fotbollsplan samt entré. Övriga lokaler på Norrvikens IP samt det befintliga konstgräset är Sollentuna FK:s och nyttjas utifrån klubbens riktlinjer och schema.
  • Sollentuna kommun äger och driver hallen. Sollentuna FK kommer vara den enskilt största aktören av hallen då vi står för över 90 % av alla fotbollsaktiviteter i kommunen för barn och ungdomar. Även Rotebro IS kommer ha tider för sin barn- och ungdomsverksamhet, i proportion till sin storlek. Övriga seniorlag i kommunen (ej SFK eller RIS) kommer få möjlighet att hyra sena kvällstider i proportion till storleken på sin verksamhet.
  • Kommunens intention är att det är fotbollsföreningarna i Sollentuna som ska använda hallen på vardagskvällar och helger. Dagtid på vardagar kommer uthyrning ske till övriga intressenter och skolor.
  • Sollentuna FK och Rotebro IS kommer tillsammans med kommunen ta fram ett schema som fördelar tiderna mellan föreningarna. Utifrån det kommer sedan Sollentuna FK fördela tiderna mellan sina trupper.

Interna riktlinjer kring hallen:

  • Sollentuna FK vill givetvis få in så många lag som möjligt så ofta som möjligt men det är viktigt att våra medlemmar förstår att en 11-mannaplan, med eller utan tak, inte kan rymma 3300 aktiva spelare alla träningspass i veckan.
  • Sollentuna FK har bekostat en avdelare som hissas ner från taket som gör att planen kan delas in i halvor och fjärdedelar. Vi tror att den lösningen kommer göra att vi i mycket större utsträckning kan nyttja hallen i fjärdedelar och på så vis få in fler lag.
  • Sollentuna FK har flera lag som behöver använda hallen under vintertid fullt ut för sin verksamhet, deras behov ska balanseras med den första punkten, nämligen att försöka att så långt ner i åldrarna som möjligt erbjuda minst ett träningspass i veckan.
  • Sollentuna FK kommer nyttja hallen året om och planen kommer under sommarhalvåret fungera som hemmaplan för geografiskt baserade lag men även för äldre lag beroende på möjliga tider. Planen kommer avlasta våra övriga planer under sommarhalvåret och bli ett välkommet tillskott även då.
  • Matchtider i hallen kommer vägas mot det faktum att vi i träning får in fler medlemmar i hallen per timme samtidigt som vi även förstår att det finns ett behov av att spela träningsmatcher under vintern.

Det som sker nu är att klubbens chefstränare kommer ta fram ett utkast på träningsschema för hallen som både tar hänsyn till vinterträning men även sommarhalvåret. När detta schema är klart kommer vi kommunicera till alla vår lag vad som gäller. Inget lag behöver vara oroliga för att ni blir missade i denna process, ni behöver inte anmäla ert intresse för att träna i hallen eller kontakta kommunen för detta.

Frågor om fotbollshallen besvaras av er ansvariga chefstränare eller klubbchef mikael.thorstensson@sollentunafk.se

Vi ser fram emot en spännande fotbollsvinter!

Besök vår nya webbshop på sollentunafkshop.se

Md vi rsollentunamindre
Md attundaekonomilogo
Md kontakta kansliet
Md sk rmavbild 2014 08 20 kl. 16.17.04
Md sk rmavbild 2015 04 15 kl. 11.00.55
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub