Huvudpartners 2021

Micke Wiberg slutar i SFK

Publicerad 2020-10-01 10:11
Ska rmavbild 2019 05 31 kl. 14.14.00
Vår anläggninsansvarige Micke "Franke" Wiberg kommer från och med 1: oktober arbeta på idrottsenheten i Sollentuna kommun och avslutar därmed sin anställning hos SFK. Vi tackar Micke för dessa år och vi är glada att vi fortsatt får se dig ta hand om våra idrottsplatser.

Sollentuna FK har under 2019-2020 förhandlat med Sollentuna kommun om nya drift- och nyttjanderättsavtal för framför allt våra lokaler. Under slutet på 2020 kommer dessa avtal formaliseras och en del av detta är att kommunen fortsätter överta mer ansvar för driften av våra idrottsplatser. Detta har varit en uttalad strategi från Sollentuna FK under alla år; vi tycker det är kommunens ansvar att både investera och sköta våra idrottsplatser och vi tror att de har bäst förutsättningar att göra detta, med målet att ha så bra idrottsplatser som möjligt i kommunen.

Som en del av detta kommer Micke Wiberg sluta sin anställning hos Sollentuna FK den 30:e september och övergå till en tjänst hos Sollentuna kommun. Vi önskar Micke stort lycka till och tackar för dessa år. "Franke" har bidragit mycket till att vi de senaste åren fått en ännu bättre drift av våra idrottsplatser och vi är glada att hans kompetens blir kvar inom kommungränserna.

Frågor om klubbens övergripande strategiska arbete med idrottsplatser och drift hanterar vår klubbchef Mikael Thorstensson, micke@sollentunafk.se

Har ni frågor om träningstider eller feedback kring idrottsplatser kontaktar ni vår kanslichef Christian "Crippe" Greus på crippe@sollentunafk.se.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub