Status idrottsplatser

Publicerad 2019-06-10 18:47
20160923 185914 001
Sollentuna kommun har nu gett klubben information om av-etableringen av Silverdals BP. Därför är hemsidan uppdaterad med information under "Idrottsplatser". Där finns även senaste information om Helenelunds IP.

Observera att vi tolkar informationen nedan som att Silverdals BP är stängd 11-12:e juni. Den är träningsbar igen den 13:e juni. Läs om Silverdal nedan och om alla våra idrottsplatser på Idrottsplatser.

Denna tidsplan är framtagen av Sollentuna kommun i samarbete med JM. Sollentuna FK har ingen mer detaljerad information i nuläget än denna.

  1. JM kommer att stänga av den tillfälliga parkeringen torsdag morgon 13:e Juni 2019 och dessa kommer inte kunna att nyttjas igen.
  2. Från och med imorgon (11:e juni) påbörjas säkerhetsarbeten för att möjliggöra tillträde till fotbollsplanen från skolan. Detta är klart från och med onsdag kväll den 12:e juni.
  3. Säkerhetsarbetena omfattar skyltning, avstängning av alla ingångar till konstgräsplanen samt en gångväg med byggstängsel som medger tillträde till konstgräsplanen.
  4. Tillträde sker från skolans fastighet från och med torsdag morgon den 13:e juni. Fotbolls planen kommer att kunna brukas fram till den 24:e Juni, dagtid, kvällstid samt en helg.
  5. Från och med den 24:e juni till och med den 31:a Juli kommer planen vara avstäng dygnet runt pga. kalkstabiliserande arbeten med pålkran intill konstgräsplanen. Av säkerhetsskäl får ingen vistas i närheten tills arbeten är genomförda.
  6. 1:a Augusti öppnar passagen igen och då är planen tillgänglig dygnet runt.
  7. Planen kommer sedan att stängas av 30:e september 2019 och därefter avetableras.

Klubben har fått ett positivt besked kring att det kommer kunna byggas en 11 mot 11 plan i Silverdal. Exakt plats för detta kommer förhoppningsvis kommunen kommunicera innan midsommar.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub